Bookmark and Share

Compensatie voor verloren zeenatuur

Maasvlakte 2 komt te liggen in de Voordelta. Dit is een beschermd natuurgebied. Vogels, zee- en bodemdieren krijgen minder leefruimte en kunnen moeilijker aan voedsel komen. Ter compensatie van de aanleg van Maasvlakte 2 is daarom voor de kust van Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten een bodembeschermingsgebied ingesteld. Hier krijgt de zeenatuur ten zuiden van de Maasvlakte extra bescherming. Het bodembeschermingsgebied (25.000 ha) is ruim tien keer zo groot als de landaanwinning (2000 ha).

Natuur voorrang

In het bodembeschermingsgebied krijgt de natuur voorrang. Vissen en vogels - als de grote stern of de zwarte zee-eend - kunnen hier ongestoord hun voedsel zoeken. Zeehonden kunnen rusten op droogvallende zandbanken. Met de instelling van het gebied tot bodembeschermingsgebied wordt de lokale gebruikers dan ook gevraagd een stapje terug te doen.

Recreanten blijven welkom, maar de aard van de recreatie kan veranderen. Luidruchtige of hinderlijke activiteiten worden op verschillende plaatsen aan regels gebonden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van speedboten, waterscooters en hanggliders. Voor strandbezoekers gelden geen beperkingen.

Overleg met betrokken partijen

In het bodembeschermingsgebied gelden beperkingen voor de visserij. Zo moeten vissers de zeebodem voortaan ontzien. Met alle betrokken partijen, organisaties en gemeenten heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden over de gevolgen van het bodembeschermingsgebied.

Het Rijk verantwoordelijk

Zoals de Europese regels voor natuurcompensatie voorschrijven is het bodembeschermingsgebied ingesteld voordat de aanleg van Maasvlakte 2 van start ging. Het Rijk is verantwoordelijk voor aanleg en beheer van het bodembeschermingsgebied.