Bookmark and Share

Slim en zorgvuldig

Aannemerscombinatie PUMA, waarin Boskalis en Van Oord samenwerken, legt Maasvlakte 2 aan. PUMA heeft de opdracht dit zo innovatief en duurzaam mogelijk te doen. De baggeraars werken met moderne, schone en energiezuinige schepen. Alle (onder)aannemers zijn verplicht te werken conform de richtlijn Duurzaam bouwen in grond-, weg- en waterbouw.

Harde en zachte zeewering
De totale zeewering rondom Maasvlakte 2 is circa 11 kilometer lang. Aan de noordzijde komt stenig duin over een lengte van 3,5 km. Dit is een zandduin met een bovenlaag van vuistdikke keien. Dit is vergelijkbaar met de natuurlijke keienstranden in Frankrijk en Engeland, die hebben bewezen zeer veilig te zijn. Voor deze constructie komt een blokkendam in zee te liggen die dient als golfbreker. De huidige blokkendam van de Maasvlakte wordt grotendeels hergebruikt voor deze nieuwe dam. Dat bespaart afval en aanvoer en gebruik van nieuw materiaal.

Aan de westelijke en zuidelijke zijde wordt een 7,5 kilometer lange zachte zeewering aangelegd van duinen met strand. Door voor deze duinen en het strand een iets grovere korrel dan normaal te gebruiken, wordt een steilere vooroever met minder zand aangelegd. Een slimme besparing op aanleg- en onderhoudskosten en een verminderde belasting van het milieu en de verstoring van het bodemleven op zee.