Bookmark and Share

Design, Construct & Maintenance-contract

Vrijheid en voorwaarden

Drie consortia dongen mee naar de opdracht om Maasvlakte 2 te ontwerpen én te realiseren. Eén partij trok zich terug tijdens het selectietraject. De uitkomst van de strijd tussen de twee overgebleven partijen - de Belgische combinatie Jan de Nul en Dredging International én de Nederlandse combinatie Boskalis en Van Oord - was tot het laatste moment ongewis.

In 2005 zijn de voorbereidingen van de aanbesteding gestart. Daarbij is de keuze gemaakt de bouwers geen uitgewerkt en gedetailleerd plan als uitgangspunt voor te schrijven. In plaats daarvan werd een Programma van Eisen meegegeven. Een van de eisen was bijvoorbeeld: bij een storm met golven tot negen meter hoog die twintig uur aanhoudt, mag het water niet voorbij de achterkant van de zeewering komen. Hoe die zeewering er precies uit komt te zien is daarbij zaak van de aannemer. Zo stimuleer je de zoektocht naar het meest efficiënte ontwerp en voldoet het resultaat altijd aan je verwachtingen.

De eerste ronde

In de eerste fase van de aanbesteding hebben diverse baggeraars zich aangemeld. Uiteindelijk heeft Havenbedrijf Rotterdam N.V. drie partijen geselecteerd met wie het traject van design & construct is ingegaan, van ontwerp tot begeleiding bij uitvoering. Een partij, Ballast Nedam met een aantal buitenlandse partners, is in die fase afgehaakt. De voortzetting van de aanbestedingsprocedure met slechts twee partijen - de Belgische combinatie Jan de Nul en Dredging International en de Nederlandse combinatie Boskalis en Van Oord - was overzichtelijk maar ook risicovol. Concurrentie heeft in deze fase de beide aanbieders scherp gehouden.

Winnen op prijs en kwaliteit

In 2006 hebben de Belgische en de Nederlandse combinaties een eerste bieding gedaan, op basis van hun voorlopig ontwerp. In september 2007 zijn de definitieve biedingen ontvangen op basis van veel verder gevorderde ontwerpen. Vervolgens is het Havenbedrijf met beide combinaties in gesprek gegaan om te kijken naar mogelijkheden voor kostenverlagingen. In december 2007 is de knoop doorgehakt en koos het Havenbedrijf voor de combinatie van Boskalis en Van Oord.

Krachten gebundeld

Zowel Boskalis als Van Oord hadden de aanleg op eigen kracht kunnen realiseren. Desondanks is een samenwerking aangegaan. Een project met deze omvang legt een te groot beslag op de individuele capaciteit. Mede gezien de risico's die met een dergelijke opdracht samenhangen, ligt het bundelen van de krachten voor de hand. Beide bedrijven doen over de hele wereld soortgelijk werk. Maar Europa is hun thuismarkt. Dat dit project in Nederland plaatsvindt, geeft een extra dimensie. Het biedt bijvoorbeeld meer mogelijkheden om mensen op te leiden.

De weg naar beste verhouding tussen prijs en kwaliteit

Aanbesteden is als winkelen; zoeken tot je précies vindt wat je wilt hebben. En dat tegen de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding. Bij een havenuitbreiding is dat niet anders. Met een aanbesteding vraagt de opdrachtgever een aantal bedrijven om een offerte uit te brengen. Bij grote, complexe opdrachten neemt zo'n aanbestedingstraject meerdere jaren in beslag. Het bedrijf met het aanbod dat kwalitatief én financieel het meest aantrekkelijk is, wint uiteindelijk de aanbesteding.

De winnaars

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een internationaal opererend bedrijf met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. Boskalis doet vooral in aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Van het uitbreiden van de haven van Melbourne in Australië tot de aanleg van het baggerspeciedepot in het Hollandsch Diep.

Baggeren is ook voor Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. de belangrijkste activiteit. De aanleg van land in water, de bescherming van kusten en het uitbreiden en onderhouden van havens en vaarwegen zijn de meest in het oog springende activiteiten. Op de mondiale baggermarkt neemt Van Oord een toppositie in. Ze zijn bekend van onder meer het opspuiten van het palmeiland in Dubai en de ontwikkeling van IJburg.

PUMA, Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte, is een samenwerkingsverband van de baggerconcerns Boskalis en Van Oord. PUMA realiseert in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam tussen 2008 en 2013 de eerste fase van Maasvlakte 2.

Omvang van het contract

Het contract van PUMA voor de realisatie van de eerste fase van Maasvlakte 2 omvat ontwerp en realisatie van:

  • 3,5 km harde zeewering van stenen en blokken
  • 7,5 km zachte zeewering met strand en duin
  • de eerste circa 700 hectare uitgeefbaar terrein
  • ruim 3,5 km deep sea kade (20 m diepte)
  • 1 km kade (11 tot 13 m diepte) voor binnenvaart- en kleine zeeschepen
  • het op diepte brengen van de havenbekkens
  • de aanleg van 13 km wegen (2x2 rijstroken en 2 secundaire wegen)
  • de aanleg van 14 km spoorwegen (dubbel spoor)

Onderdeel van het contract is ook dat PUMA na oplevering de eerste vijf jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de zeewering van Maasvlakte 2. Met het contract is ruim 1 miljard euro gemoeid.