Bookmark and Share

Inzicht in kosten, opbrengsten en risico's

Grote infrastructurele werken lopen niet zelden financieel en qua planning uit de hand. In Nederland zijn daar genoeg voorbeelden van te noemen. Het Havenbedrijf heeft geleerd van deze ervaringen en stuurt het project zeer strak aan.

Het Havenbedrijf bewaakt zijn investering in Maasvlakte 2 door middel van een 'business case'. Een business case is een economisch rekenmodel waarin de werkelijkheid wordt nagebootst. In het model worden constant actuele gegevens over marktontwikkeling, klantvraag, bouwwijze en aanvullende relevante informatie ingevoerd. Het rekenmodel berekent vervolgens wat de kosten, de opbrengsten en de risico's zijn. Zo is snel duidelijk of het gewenste rendement op de investering nog steeds gerealiseerd wordt. Op deze manier is het relatief eenvoudig te zien of het project nog op koers ligt. Dreigt het gewenste rendement niet gehaald te worden dan kan tijdig worden bijgestuurd. Door het project business case te sturen wordt voorkomen dat er straks terreinen aangelegd worden die geen geld opleveren.

De post ‘onvoorzien'
Op het moment worden in de business case voortdurend door de economische crisis bijgestelde cijfers ingevoerd. Hoewel de groei jaren lang ongebreideld leek is vanaf het begin wel degelijk rekening gehouden met een scenario van afnemende groei. Op basis van dit scenario heeft het Havenbedrijf een post 'onvoorzien' opgenomen in de begroting. Maar: de belangrijkste risico's zijn inmiddels afgedekt door de contracten met de aannemer en de huurders. Zo liggen de risico's voor de aanleg door de constructie van Design, Construct & Maintenance nu vrijwel volledig bij PUMA.

Design, Construct & Maintenance

De aanleg van Maasvlakte 2 gebeurt onder Design & Construct. Dat wil zeggen dat aannemer PUMA een geïntegreerd contract heeft. PUMA is daarbij zowel verantwoordelijk voor het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud de eerste vijf jaar na oplevering als voor de risico's die daarmee gemoeid zijn. Het Havenbedrijf krijgt de landaanwinning op deze manier tijdig en voor een vaste prijs opgeleverd, volgens vooraf gemaakte afspraken en zonder verrassingen.