Bookmark and Share

Gewilde vestigingslocatie in gebruik

Maasvlakte 2 biedt uiteindelijk 1.000 hectare modern bedrijventerrein, pal aan diep zeewater en met uitstekende achterlandverbindingen. Leef je als bedrijf van de aanvoer over zee, dan kan het bijna niet mooier. Maasvlakte 2 biedt ruimte aan vier bedrijfssectoren: containeroverslagbedrijven, chemische industrie, distributiebedrijven en de offshore sector. Deze bedrijfstakken hebben de komende jaren het meest dringend ruimte nodig én zijn het meeste gebaat bij diep vaarwater.

Maar niet iedereen mag zich zomaar in het nieuwe haven- en bedrijventerrein vestigen. Het Havenbedrijf stelt strenge eisen aan nieuwe klanten. Zo wordt nadrukkelijk gezocht naar klanten die hun activiteiten met oog voor het milieu uitvoeren. Dat betekent dat bij de selectie niet alleen gekeken wordt naar financieel rendement, maar ook naar milieu-aspecten zoals bijvoorbeeld luchtvervuiling en geluidsoverlast. Daarbij kijkt het Havenbedrijf verder dan alleen de vestiging van het bedrijf. Ook de bedrijfsvoering wordt kritisch bekeken.

Wie vestigt zich op Maasvlakte 2?

Maasvlakte 2 is een gewilde vestigingslocatie. Nog voordat met de aanleg van Maasvlakte 2 werd begonnen was al 40 procent van de nieuwe haventerreinen verhuurd. Van de in totaal 1.000 hectare op Maasvlakte 2 was 400 hectare vergeven voordat het eerste land boven water kwam. Twee bestaande klanten van het Havenbedrijf breiden hun activiteiten uit op Maasvlakte 2. Een derde - nieuwe - klant is geworven via een open beoordelingsprocedure. Onderstaande huurders gaan op Maasvlakte 2 een containerterminal bouwen:

Rotterdam World Gateway
Het eerste terrein werd uitgegeven aan Rotterdam World Gateway (RWG). De terminal heeft een capaciteit van 2,35 miljoen TEU*, die uit kan groeien naar 4 miljoen TEU. In 2015 gingen de eerste containers over de kade.

APM Terminals
Stuwadoor APM Terminals, dochter van A.P. Møller-Maersk Group (Denemarken), heeft de tweede containerterminal op Maasvlakte 2 ontwikkeld, goed voor 2,7 miljoen TEU*. Uiteindelijk kan deze terminal 4,5 miljoen TEU overslaan. Deze terminal is sinds 2015 in gebruik.

ECT
ECT is momenteel het grootste containeroverslagbedrijf van de Rotterdamse haven. ECT heeft op Maasvlakte 2 terrein gereserveerd direct grenzend aan de Euromax Terminal Rotterdam. Op deze wijze kan ECT op termijn een uitbreiding van de bestaande Euromax Terminal realiseren.
*TEU = Twenty foot Equivalent Unit, eenheidsmaat voor containers

Open beoordelingsprocedure
Het eerste stuk nieuwe haventerrein dat gereed kwam was voor Rotterdam World Gateway. Dit consortium kreeg dit terrein toegewezen na een open aanbestedingsprocedure. Deze procedure liep tussen 2005 en 2007. Geïnteresseerden konden toen bieden op het contract voor het eerste terrein op Maasvlakte 2. Selectie vond onder andere plaats op basis van te verwachten overslag, strategie en duurzaamheid van de bedrijfsvoering.

Offshore & tijdelijk ruimtegebruik


Sif Group

Naast ruimte voor containerterminals is in 2014 ook de eerste terminal voor offshore activiteiten uitgegeven. Sif Group ontwikkelt op een terrein van 42 hectare (ca. 60 voetbalvelden) een productielocatie waar stalen fundaties geassembleerd en gecoat worden voor offshore windparken en de olie en gas industrie. Deze zogenaamde monopiles worden vanaf deze terminal verscheept naar onder meer windturbine parken op zee.

Allseas
Offshore bedrijf Allseas bouwt sinds begin 2015 op Maasvlakte 2 het grootste vaartuig ter wereld af. Dit schip is later dit jaar gereed om integrale boorplatformen te liften en af te voeren. Bovendien is het in staat om op grote dieptes pijpleidingen op de zeebodem te leggen. Deze afbouw wordt uitgevoerd in de Prinses Alexiahaven. Nadat de Pioneering Spirit in gebruik wordt genomen houdt Allseas de beschikking over deze ligplaatst. Naast de Pioneering Spirit zullen ook andere schepen uit de vloot gebruik maken van deze plaats. In afwachting van de aanleg van volgende fasen van Maasvlakte 2 wordt deze ruimte zodoende zinvol gebruikt.

Boord-boord overslag
Ook in de Prinses Arianehaven wordt ruimte gebruikt die in de huidige fase nog geen bestemming had. Op deze locatie zijn twee maal acht palen geplaatst waardoor twee ligplaatsen zijn ontstaan voor de overslag op het water. Aan 'palen 90 & 91' kunnen schepen met een lengte tot 350 meter afmeren. De maximale waterdiepte is er - 23,65 meter NAP. Hier vindt overslag plaats van (natte) bulk zoals granen en olieproducten. Overslag op deze beschutte locatie is veiliger dan de overslag op volle zee.