Bookmark and Share

Ruim baan voor containers, chemie en distributie

Gefaseerde aanleg, flexibele invulling

De eerste fase van Maasvlakte 2 is afgerond. Van de 1.000 hectare uitgeefbaar terrein is nu 400 hectare aangelegd. Volgens planning worden de resterende terreinen in fasen aangelegd. Pas in 2035, zo is de verwachting, is het nieuwe havengebied volledig in gebruik. Deze fasering in aanleg voorkomt braakliggend terrein. Ook worden investeringen uitgesteld tot het moment dat ze werkelijk nodig zijn. En dat scheelt kosten. Pas op het moment dat de vraag naar nieuwe terreinen in de markt ontstaat wordt nieuw land opgespoten in het binnenwater van Maasvlakte 2.

Een glazen bol voor mondiale marktontwikkelingen bestaat niet. Bij de aanleg van Maasvlakte 2 en de vaststelling van het bestemmingsplan is uitgegaan van een indeling gebasseerd op de verwachtte ontwikkelingen. Voor de containersector is tot 2035 naar verwachting 600 hectare nodig, chemie & industrie vullen zo'n 300 hectare. De laatste 100 hectare wordt gebruikt voor distributie-activiteiten. Doordat niet alle terreinen in een keer zijn aangelegd is er ruimte voor een flexibele invulling. Bijvoorbeeld voor de stormachtige ontwikkeling van offshore industrie in Rotterdam.

De ruimte die nog niet direct een definitieve bestemming heeft wordt ook flexibel ingevuld. Zo wordt ruimte op het water tijdelijk gebruikt voor de overslag van schip naar schip. Ook is er een ligplaats gecreëerd voor offshore bedrijf Allseas voor onder meer de afbouw van de Pioneering Spirit, het grootste vaartuig ter wereld. Ook aan land is er ruimte voor tijdelijk nuttig gebruik. Zo testte Fistuca ten noorden van informatiecentrum FutureLand een innovatieve funderingsmethode voor de bouw van windparken op zee.

600 hectare voor containeroverslag

600 hectare van het nieuwe havengebied is bestemd voor containeroverslagbedrijven. Hiermee verdubbelt de capaciteit voor de overslag van containers in de Rotterdamse haven. Drie grote stuwadoors tekenden al in 2007 een contract voor een plek op Maasvlakte 2. Inmiddels zijn de eerste twee terminals in bedrijf.

Door slim om te gaan met de ruimte in het bestaande havengebied optimaliseerde Rotterdam voor en tijdens de aanleg van Maasvlakte 2 de oorspronkelijke containercapaciteit. Sinds de opening van de nieuwe terminals op Maasvlakte 2 in 2015, is er ruimte voor toekomstige groei van de containeroverslag. Dankzij het nieuwe havengebied ontstaat er tot 2035 geleidelijk aan ruimte voor een extra overslagcapaciteit. Daarmee verdubbelt Maasvlakte 2 de maximale overslagcapaciteit van het oorspronkelijke havengebied van Rotterdam.

300 hectare voor chemie & industrie

Chemische bedrijven werken nauw samen in clusters: het restproduct van de één is soms een belangrijke grondstof voor de ander. De nabijheid van één van de grootste petrochemische clusters ter wereld op de huidige Maasvlakte geeft de Maasvlakte 2 een ongekende startpositie voor chemische bedrijvigheid. Het Havenbedrijf verwacht op Maasvlakte 2, naast een uitbreiding van het bestaande petrochemische cluster, de ontwikkeling van biochemie.

Naast chemie is er op Maasvlakte 2 ook ruimte voor industrie. Met name voor de offshore sector is ruimte nodig. Zo is er een terminal in aanbouw waar onderdelen voor windturbines op zee worden geassembleerd, gecoat en verscheept. Ook heeft offshore bedrijf Allseas een ligplaats op Maasvlakte 2. Momenteel wordt in de Prinses Alexiahaven de Pioneering Spirit afgebouwd. In de nabije toekomst wordt deze ligplaats gebruikt als uitvalsbasis voor de Pioneering Spirit en voor onderhoud aan andere schepen uit de Allseas vloot.

Op Maasvlakte 2 zijn er ook twee ligplaatsen voor de overslag op het water. Aan 'palen 90 & 91' kunnen schepen bulkgoederen overladen op andere schepen, zoals granen en olieproducten. 

100 hectare voor distributie

Door de ideale ligging direct aan open zee en de goede verbindingen met de rest van Europa is de Rotterdamse haven een gewilde plek voor internationale bedrijven om een Europees Distributiecentrum te vestigen. Op de huidige Maasvlakte hebben grote namen als Reebok, DHL, Kloosterboer, Nippon Express, Archer Daniel Midlands, Canon en Hankook al geavanceerde distributiecentra. De groei van de containeroverslag op Maasvlakte 2 betekent ook meer vraag naar distributiemogelijkheden. In de oorspronkelijke plannen is hiervoor 100 hectare gereserveerd.

Want Rotterdam is meer dan alleen een doorvoerhaven. Veel goederen die met containers de haven binnenkomen worden in de grote distributiecentra verwerkt tot andere producten of er wordt anderszins waarde aan toegevoegd. Huishoudelijke apparaten krijgen bijvoorbeeld een handleiding en een stekker van het land van bestemming, voordat zij op transport gezet worden. Dit leidt tot zogeheten wederuitvoer: producten worden in Nederland ingevoerd en na een kleine behandeling opnieuw uitgevoerd. En dat is goed voor de economie.