Bookmark and Share

Grensverleggende technieken maken nieuw havengebied duurzamer

Maasvlakte 2 heeft de ambitie een van de meest duurzame havens ter wereld te worden. Om dat te realiseren geeft het Havenbedrijf alle ruimte aan innovatieve technieken die leiden tot het duurzaam en economisch succesvol ontwikkelen van het nieuwe haven- en industriegebied.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een lange traditie in het toepassen van vooruitstrevende technologieën en processen. In de bestaande haven zijn daarvan genoeg voorbeelden te vinden, zoals de Euromax-terminal en het innovatieve communicatiesysteem Portbase. Voor Maasvlakte 2 ligt de lat nóg hoger: het nieuwe haven- en industriegebied moet de meest duurzame en innovatieve haven ter wereld worden. Geen onrealistische ambitie voor een haven die helemaal vanaf nul wordt opgebouwd en waar duurzaamheid en innovatie dus in elk onderdeel kan worden ingebouwd. Ook voor de bedrijven die zich er vestigen, spelers van wereldformaat, is aandacht voor duurzaamheid tegenwoordig voorwaarde om te kunnen opereren.

Het ontwerp

Naast een perfect gestroomlijnde buitencontour is vooral het vooruitstrevende ontwerp voor de binnenkant van de haven uniek. Maasvlakte 2 krijgt grote vaarwegen, waaraan alle havenactiviteiten plaatsvinden. Omdat er geen aparte vaarwegen nodig zijn, is er meer ruimte voor bedrijvigheid. Hiermee kan Maasvlakte 2 op minder oppervlakte net zo veel terreinen uitgeven als met een klassiek havenontwerp.

De eerste klanten

De manier waarop het Havenbedrijf klanten heeft geworven voor Maasvlakte 2 is uniek. Via een internationale aanbesteding konden geïnteresseerde bedrijven bieden op de eerste op te leveren stukken land. Het Havenbedrijf stelde daarbij forse eisen op het gebied van duurzaamheid. De reacties waren positief: bedrijven willen graag meewerken aan duurzame oplossingen en hebben veel innovatieve ideeën om schoner en duurzamer te werken.

Leidingentunnel onder Yangtzehaven

Een voorbeeld van het gebruik van nieuwe technologieën is de manier waarop een aantal leidingentunnels is gegraven onder de bestaande Yangtzehaven. In totaal 7 gestuurde boringen van circa 1.200 m lengte en met een maximum diepte van ruim NAP -40 m zorgen ervoor dat de terreinen ten noorden van de Yangtzehaven ook na het doorsteken van deze haven worden voorzien van gas, water, elektra en telecommunicatie.

Innovatieve aannemer

Aannemer PUMA heeft in haar ontwerp veel innovatieve oplossingen verwerkt om zowel de kostprijs als de belasting voor het milieu tot een minimum te beperken. Het hergebruik van de stenen van de blokkendam bij Slag Dobbelsteen op de huidige Maasvlakte voor de nieuwe harde zeewering is hier een voorbeeld van.

Energie

Maasvlakte 2 biedt ruimte en mogelijkheden voor innovatieve vormen van energiebesparing, die zorgen voor een efficiënte en duurzame energiehuishouding van het nieuwe haven- en industrieterrein. Investeringen op dit vlak zorgen er bovendien voor dat de haven ook na het olietijdperk een leidende positie in de wereldeconomie behoudt. In dit kader stimuleert het Havenbedrijf het gebruik van windenergie, hergebruik van restwarmte uit de industrie en het opwekken van groene stroom.

Opvouwbare container?

Het Havenbedrijf is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën. Het werkt daarvoor onder andere samen met universiteiten en zakelijke partners om nieuwe (technologische) mogelijkheden te onderzoeken en uit te werken. Zo werkt de onderzoeksafdeling van het Havenbedrijf samen met containeroverslagbedrijf APM Terminals aan het ontwikkelen van een duurzame terminal. En met TU Delft onderzoekt het Havenbedrijf de mogelijkheid om containers, net als een supermarktkratje, op te vouwen. Volgens de TU Delft is het mogelijk, en daarom heeft het Havenbedrijf nu een aantal bedrijven opdracht gegeven om prototypes te ontwikkelen voor het uittesten in de praktijk.