Bookmark and Share

Bereikbaarheid over zee

Een van de sterkste punten van Maasvlakte 2 is de goede en veilige bereikbaarheid over water. Zelfs de allergrootste containerschepen kunnen hier 24 uur per dag probleemloos terecht.

Maasvlakte 2 is straks vanuit zee toegankelijk via de Yangtzehaven op de bestaande Maasvlakte. Dit belangrijke havenbekken wordt hiervoor verdiept tot ca. 20 meter, verbreed tot 600 meter en tenslotte aangesloten op Maasvlakte 2. Via de Yangtzehaven kunnen de allergrootste containerschepen (12.500 TEU en groter) ook bij slechte weersomstandigheden (tot en met windkracht 8) veilig het nieuwe havengebied bereiken.

Aantal schepen neemt toe

Met de aanleg van Maasvlakte 2 neemt het aantal schepen van en naar Rotterdam toe. Naar verwachting stijgt het aantal zeeschepen dat de Rotterdamse haven bezoekt van 31.000 in 2006 naar maximaal 57.000 in 2033. Het aantal binnenvaartschepen is nog groter. De huidige Maasvlakte alleen al wordt bezocht door 28.000 binnenvaartschepen per jaar. Voor de Maasvlakte en Maasvlakte 2 samen neemt dit toe tot bijna 70.000 binnenvaartschepen in 2033.

Druk maar veilig

Dit groeiende scheepvaartverkeer leidt tussen 2025 en 2033 op een aantal punten in de haven tot forse drukte. Om de veiligheid te waarborgen gebruikt Rotterdam één van de meest geavanceerde verkeerbegeleidingsystemen (Vessel Traffic System) ter wereld. Op dit moment wordt gewerkt aan de invoering van een nieuw systeem: Vessel Traffic Management Future. Dit vernieuwde systeem is naar verwachting in 2012 volledig operationeel.

Kustvaart

De zee is niet alleen een belangrijke vaarroute voor grote zeeschepen. Veel producten verlaten de Rotterdamse haven via de kleinere kustvaartdiensten. Jaarlijks wordt zo'n 30% van alle containers direct van zeeschip naar zeeschip overgeladen voor verder transport naar andere zeehavens. Via de kustvaart is Maasvlakte 2 over zee verbonden met meer dan 200 Europese havens. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling in de toekomst verder groeit. De kustvaart is een steeds belangrijker alternatief voor het vervoer van lading over de drukke Europese wegen. Veel bestemmingen, zoals Groot-Brittannië, Scandinavië, de Oostzee, het Iberisch schiereiland en landen aan de Middellandse zee, worden via reguliere diensten dagelijks bediend.