Bookmark and Share

Wegverkeer onder druk, maatregelen op alle fronten

Het is niet onlogisch om te denken dat de drukte op de wegen rond Rotterdam enorm zal toenemen door het gebruik van Maasvlakte 2. Uitgebreid onderzoek wijst echter uit dat rond 2033 de bijdrage van Maasvlakte 2 aan het verkeer op de drukste wegen in de regio slechts enkele procenten bedraagt.

Vanuit Rotterdam gaan op het ogenblik verreweg de meeste containers per vrachtwagen naar hun bestemming. Het belangrijkste voordeel van vervoer over de weg is de flexibiliteit en snelheid. Waar binnenvaart en railvervoer gebonden zijn aan de rivier en het spoor, kunnen vrachtwagens goederen op elk adres voor de deur afleveren. Het vrachtverkeer veroorzaakt echter veel druk op de snelwegen rond Rotterdam. Ook zonder de nieuwe haven neemt het verkeer (woon/werk, zakelijk en recreatie) op de meeste wegen rond Rotterdam overigens toe.

Meer over binnenvaart en spoor

Om Maasvlakte 2 in de toekomst goed bereikbaar te houden, zet het Havenbedrijf nu al in op een betere verdeling van transportmiddelen van en naar de haven. Het streven is de capaciteit van de meest efficiënte en meest milieuvriendelijke vervoerwijzen te vergroten. Dat betekent meer inzet van binnenvaart en spoor en zo min mogelijk vervoer van containers via de weg. Op deze manier worden zowel congestie als de druk op het milieu beperkt.

Harde afspraken

Om dit te bereiken zijn met de exploitanten van de containerterminals op Maasvlakte 2 harde afspraken gemaakt over het vervoer naar het achterland. Nu gaat nog ruim 58 procent van de vracht per vrachtwagen het havengebied uit. Dat mag in 2033 nog maar 35 procent zijn. Bedrijven moeten dus meer gaan vervoeren per trein en binnenvaartschip. Deze maatregel leidt tot minder files op de snelwegen en minder uitstoot van schadelijke stoffen. Deze verschuiving in het transport van vrachtwagens naar treinen en binnenvaartschepen wordt modal shift genoemd.

Meer capaciteit op de weg

Ondanks alle maatregelen zal vrachtverkeer altijd blijven bestaan. Het is daarom van groot belang dat de overheid fors blijft investeren in het wegennet. En dat gebeurt dan ook. Gepland zijn onder andere:

  • Het vergroten van de capaciteit van de A15 vanaf de Maasvlakte naar de oostkant van de haven (knooppunt Vaanplein). De snelweg wordt tussen Benelux en Vaanplein verbreed van 2 x 3 naar 2 x 5 rijstroken, deels voorzien van extra spitsstroken.
  • Een nieuwe Botlekbrug met meer rijstroken en een grotere doorvaarthoogte.

Verkeersonderneming

Bereikbaarheid is niet alleen een probleem van het Havenbedrijf. Daarom werken verschillende partijen in de regio samen aan het vervoersprobleem in een Verkeersonderneming. In deze organisatie bundelen de bestaande wegbeheerders, waaronder het Havenbedrijf, Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam, hun krachten voor optimale doorstroming van het wegverkeer in de haven.