Bookmark and Share

Waar komt het zand vandaan?

Voor de aanleg van Maasvlakte 2 is een gigantische hoeveelheid zand nodig. De zee waaruit Maasvlakte 2 omhoog komt was in 2008 nog zo´n 17 meter diep. Nu ligt het nieuwe land ruim 5 meter boven NAP. Voor de eerste fase is 240 miljoen kuub zand nodig. Dit zand komt grotendeels uit de Noordzee. Uit onderzoek uitgevoerd voor de Milieueffectrapportage bleek dat een zandwingebied ca. 12 kilometer uit de kust het meest gunstige is. De relatief kleine vaarafstand tot het aanleggebied bespaart een aanzienlijke hoeveelheid energie en daarmee emissies van schadelijke stoffen.

Van de 240 miljoen kuub zand komt 200 miljoen uit het zandwingebied. Het overige zand wordt gewonnen bij het uitdiepen en doorsteken van de Yangtzehaven, het uitdiepen van de nieuwe havenbekkens en bij andere projecten in het bestaande havengebied, zoals de aanleg van de LNG-terminal. De Yangtzehaven vormt vanaf 2012 het toegangskanaal tot Maasvlakte 2.

Het zand wordt door sleephopperzuigers gewonnen in het zandwingebied. Deze zeevarende baggerschepen vervoeren gemiddeld 15.000m3 zand per keer. Met grote zuigbuizen zuigen deze schepen zand van de zeebodem. Het mengsel van water en zand komt in het ruim van het schip, beun genoemd. Via een overloop wordt het water weer afgevoerd. In circa een uur tijd wordt een lading zand omhoog gebracht.

Daarna vaart de sleephopperzuiger naar de plaats van bestemming. Afhankelijk van de diepte van de plek waar het zand moet worden aangebracht zijn er drie methoden om het zand te lossen. Als er voldoende diepgang is kan het zand via de bodem van het schip gestort worden. Dit wordt ook wel klappen genoemd.

Als de diepgang minder wordt doordat het nieuwe land langzaam omhoog komt kan het zand via een gigantische spuitmond aan de voorzijde van het schip op z´n plek gespoten worden. Daarvoor moet het zand in het beun wel eerst weer vermengd worden met water. Door de boog die er ontstaat bij dit spuitwerk wordt dit ook wel rainbowen genoemd.

Als het ook voor rainbowen te ondiep is geworden kan het zand via een drijvende pijpleiding op de gewenste plaats worden gebracht. Een drijvende leiding wordt dan gekoppeld aan de voorzijde van de sleephopperzuiger, waarna het zand/water-mengsel door de leiding geperst kan worden. Dit heet dan ook walpersen.

Om de eerste fase van Maasvlakte 2 op tijd gereed te hebben, moet er vanaf de start van de werkzaamheden 200 miljoen m3 zand op zee worden gewonnen. In de periode van 2009 tot 2011 zijn dat ruim 13.000 volle sleephopperzuigers.