Bookmark and Share

Maasvlakte 2 in de klas

Voor het onderwijs heeft Maasvlakte 2 verschillende raakvlakken met een aantal vakgebieden. Daarom zijn er digitale lesbrieven op maat ontwikkeld. De lesbrieven zijn interessant voor Aardrijkskunde, Economie, Wiskunde en Natuurkunde maar ook voor Biologie en Geschiedenis.

Er is digitaal lesmateriaal ontwikkeld voor het primair onderwijs (groep 7 en 8) en onderbouw, middenbouw en bovenbouw vmbo/havo/vwo. Totaal 8 lesbrieven in 40 varianten (voor verschillende niveaus en vakken geschikt gemaakt) en 24 digitale lessen die te gebruiken zijn op een digitaal schoolbord.

Klassen zijn natuurlijk ook van harte welkom om de ontwikkeling van Maasvlakte 2 met eigen ogen te komen bekijken. Bekijk de verschillende programma mogelijkheden.

 Onderwijsmateriaal
Lessen In pdf
Digitaal schoolbord
Beeld Interactieve kaart
Beeldbank
Filmpagina
MV2Movie

 

 Jongeren
Werkstukken Werkstukinformatie (algemeen)
Sectorwerkstuk
Profielwerkstuk 
Beeld Interactieve kaart
Beeldbank
Filmpagina
MV2Movie
Quiz Maasvlakte 2 Quiz