Bookmark and Share

Braakliggende terreinen in de Rotterdamse haven, 2009

Lara Almarcegui
Courtesy: de kunstenaar

Voor Portscapes ontwikkelde Lara Almarcegui een inventarisatie van de braakliggende terreinen die overal in de haven van Rotterdam, inclusief de huidige Maasvlakte, te vinden zijn. In een krant werden de resultaten van haar onderzoek gepresenteerd. Haar belangstelling gaat uit naar gebieden die worden gekenmerkt door het ogenschijnlijk ontbreken van menselijk ingrijpen. Ze geeft aandacht aan deze gebieden waar de tijd op een vreemde manier lijkt te hebben stilgestaan. Schijnbaar onafhankelijk van het groeiritme van de stad zijn op deze plekken onbedorven paradijsjes ontstaan, voor de natuur en voor de bezoekers.

SKOR organiseerde op 8 november 2009 onder leiding van een bioloog een excursie langs deze braakliggende terreinen in de Rotterdamse haven. Lara Almarcegui hoopt dat door dit project bezoekers de haven beter zullen leren kennen en dat ze op een andere manier kijken naar veranderingen in het havengebied. In de toekomst, als veel van deze terreinen zullen zijn ontwikkeld of veranderd, getuigt Almarcegui's krant er van hoe de haven in 2009 er uit zag.