Bookmark and Share

The erratic. Measuring compensation, 2009

Jorge Satorre
Courtesy: de kunstenaar

Foto Jorge SatorreIn de zomer van 2009 zocht en vond Jorge Satorre (Mexico) in Nederland een grote zwerfkei. Zo'n enorme kei die tijdens de laatste IJstijd door gletsjers vanuit Scandinavië naar Nederland werd meegevoerd. Satorre bracht de kei terug naar Scandinavië, het gebied van herkomst. Satorre's project verwijst naar de veranderingen in het Nederlandse landschap in de loop van de tijd, ooit ten gevolge van heftige geomorfologische processen, in de afgelopen eeuwen vooral door het ingrijpen van de mens. Daarnaast wil Satorre de manier waarop wij met ons landschap omgaan aan de kaak stellen. In het geval van Maasvlakte 2 bijvoorbeeld, worden de gevolgen ervan voor het milieu gecompenseerd door de aanleg van nieuwe duinen en de instelling van een bodemschermingsgebied die het leven op de zeebodem behoedt voor verstoring.

Behalve dat de kei oorspronkelijk uit Scandinavië afkomstig is, is er nog een andere verbinding met deze noordelijke landen: de harde zeewering aan de noordwestelijke rand van Maasvlakte 2 wordt gemaakt van stenen uit Scandinavië.

De kunstenaar brengt met potloodtekeningen, net als bij het storyboard van een film waarin zowel feitelijke als gefantaseerde details worden getoond, verslag uit van de gebeurtenissen. Een tekening van een verzonnen protest aan het begin van de terugreis van de kei naar Scandinavië, werd in het najaar van 2009 geplaatst als billboard aan de rand van de Maasvlakte.