Bookmark and Share

Kunst op weg naar Maasvlakte 2 | 2009

In 2009 is langs de Europaweg een 'buitengalerie' opgesteld. Na de foto 'De aankomst' van de Oostenrijkse kunstenaar Hans Schabus in juni, volgde in augustus 'Eén wordt twee' van Paulien Oltheten. Vanaf 1 oktober was een tekening van Jorge Satorre (Mexico) te zien. In zijn werk verbeelde hij het begin van de terugtocht naar Scandinavië van een steen uit de ijstijd die al eeuwen in Nederland ligt, vooruitlopend op de stenen die voor de zeewering richting Nederland worden vervoerd. Eind oktober 2009 is de laatste in de serie toegevoegd: 'Hier wonen draken' van Marjolijn Dijkman.