Bookmark and Share

Als je een sectorwerkstuk gaat maken, moet je voor jezelf eerst een paar vragen beantwoorden.

  • Wat wil je onderzoeken?
  • Waar wil je een antwoord op hebben?
  • Hoe ga je onderzoeken?

Bij de aanleg van Maasvlakte 2 komt veel techniek kijken.
Techniek onderwerpen voor een sectorwerkstuk kunnen zijn: 

1. Hoe wordt nieuw land (en Maasvlakte 2 in het bijzonder) aangelegd?
2. Hoe wordt het nieuwe land beschermd tegen de zee?
3. Hoe worden goederen verder vervoerd vanuit Rotterdam naar het achterland?
4. Hoeveel containers en goederen worden jaarlijks via Rotterdam getransporteerd?

1. Hoe wordt nieuw land (en Maasvlakte 2 in het bijzonder) aangelegd?


Maasvlakte 2 is een nieuw stuk land in zee. Hoe maak je dat?
Eerst wordt zand opgespoten langs het zuidelijke strand, op de plek waar één van de terminals wordt aangelegd. Vervolgens is er een eiland in zee gemaakt in de vorm van een banaan. Dit wordt de westelijke rand van Maasvlakte 2, die moet beschermen tegen de zee. Deels bestaat deze zeewering uit steen en betonblokken en deels uit duinen en strand. Achter de zeewering wordt land opgespoten. Voor de aanleg gebruiken we zand dat vrijkomt bij het uitdiepen van de vaargeulen. Meer zand halen we van zorgvuldig gekozen plekken op zee.

Bouwkalender Maasvlakte 2

Bouwkalender (pdf)
Meer over zandwinning (pdf) 

Zand zuigen
Sleephopperzuigers spelen een centrale rol bij de zandwinning. Een sleepkop aan een zuigbuis schraapt zand van de bodem. Via de zuigbuis komt het zand in het schip terecht. Het schip vaart naar de plaats van bestemming en spuit het zand in zee of opent de deuren in de bodem. Vaak gaat het zand ook via een pijpleiding naar de goede plek.
Het grootste deel van het zand wordt op ongeveer 12 kilometer uit de kust gewonnen.

Zand Zuigen

Muren in het land
De kademuren van de containerterminals worden erg diep. Om ze te maken gebruiken we de diepwandmethode. Daarbij graven we een diepe sleuf in de bodem waarin we het beton storten. Zo'n wand kan wel 40 meter diep zijn.

Boren van tunnels
De zeeschepen varen straks via de Yangtzehaven naar de nieuwe havens op Maasvlakte 2. De Yangtzehaven wordt daarom doorgegraven. De bedrijven ten noorden van de Yangtzehaven zouden daardoor hun aansluitingen voor elektriciteit, gas, water en andere voorzieningen kwijtraken. Om deze bedrijven aangesloten te houden is een technisch uniek project gerealiseerd.
Er is een boormachine gebruikt om zes tunnels te boren met een lengte van meer dan een kilometer. De tunnels zijn meer dan 40 meter diep. De kabels en leidingen lopen door deze tunnels.

Meer over het boren van tunnels
Meer over de unieke techniek

Twee grote Nederlandse baggerbedrijven leggen Maasvlakte 2 aan: Boskalis en Van Oord.
Boskalis en Van Oord zijn twee van de grootste baggerbedrijven in de wereld. Ze hebben veel ervaring met het maken van nieuw land in zee. Voor de aanleg van Maasvlakte 2 werken ze samen onder de naam PUMA. Dat staat voor Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte.
Voor ongeveer één miljard euro heeft het Havenbedrijf Rotterdam aan PUMA de opdracht gegeven om het eerste deel van Maasvlakte 2 aan te leggen: zeewering, haventerreinen, kade, wegen en spoorwegen. Het eerste deel is klaar in 2013. Daarna moet PUMA nog vijf jaar voor het onderhoud zorgen.

Meer over waterbouw

<< Naar Boven >>

2. Hoe wordt het nieuwe land beschermd tegen de zee?

Om Maasvlakte 2 te beschermen tegen overstromingen zijn zeeweringen nodig. De zeeweringen van Maasvlakte 2 zijn innovatief. Met andere woorden, het is slim bedacht en er zitten een aantal vernieuwende kenmerken aan.

Duurzaamheid door hergebruik betonblokken en breuksteen
Voor de dijk aan de noordkant van Maasvlakte 2 worden betonblokken en een deel van de breuksteen van de bestaande zeewering van de Maasvlakte opnieuw gebruikt. Hergebruik op zo'n grote schaal is bijzonder. Het is goedkoper én beter voor het milieu. Er hoeft namelijk minder nieuwe steen te worden gewonnen en per boot vervoerd. Minder boten die de rust van zeedieren verstoren en minder uitstoot tijdens het varen.

Zandige kust met duinenstrand
Aan de westkust wordt vooral pleistoceen zand gebruikt, in plaats van het fijnere holoceen zand dat normaal in Nederland voor het aanbrengen van zand wordt gebruikt. Hierdoor kan met minder zand een steiler strand worden aangelegd. Deze innovatie beperkt de aanleg- en onderhoudskosten. Er is ook minder ruimte voor nodig, zodat minder van de bestaande zeebodem aangetast wordt.

Meer over de harde zeeweringen
Meer over de zachte zeeweringen

<< Naar Boven >>

3. Hoe worden goederen verder vervoerd vanuit Rotterdam naar het achterland?

Betuweroute
Vervoer per spoor is de afgelopen jaren flexibeler en goedkoper geworden. Er wordt veel geïnvesteerd in goederentreinen en spoorverbindingen. De Betuweroute is hier een voorbeeld van. Via deze 160 kilometer lange spoorlijn kunnen op termijn dagelijks 480 treinen met goederen van Maasvlakte 2 naar de Duitse grens vervoerd worden. In Duitsland sluit het spoor aan op het wijdvertakte Europese spoorwegnet.

Meer over de Betuweroute
Meer over bereikbaarheid en vervoersmanieren

180 hectare voor distributie
Door de ideale ligging direct aan open zee en de goede verbindingen met de rest van Europa is de Rotterdamse haven een gewilde plek voor internationale bedrijven om een Europees Distributiecentrum te vestigen. Op de huidige Maasvlakte hebben grote namen als Reebok en DHL al distributiecentra. Vanaf 2013 gaan distributiebedrijven zich op Maasvlakte 2 vestigen. Hiervoor is 180 hectare terrein gereserveerd.

Meer over distributie
Meer over Europese distributie

<< Naar Boven >>

4. Hoeveel containers en goederen worden jaarlijks via Rotterdam getransporteerd?

 

Het belang van de Rotterdamse haven voor Nederland
Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer spullen reizen via Rotterdam. Steeds meer bedrijven willen hier zitten. Hier komt veel geld binnen voor de Nederlandse economie.
Er werken meer dan 60.000 mensen.
Per jaar komt er ongeveer 400 miljoen ton goederen binnen. Dat brengt een boel werk en geld met zich mee, voor bijvoorbeeld fabrieken, handelaren en vervoerders. En dat is belangrijk voor de Nederlandse economie.

Meer over de economische betekenis (animatie)
Meer over de containermarkt (pdf)

Bedrijvigheid
Maasvlakte 2 biedt bedrijven een nieuwe toplocatie in het hart van de Europese markt.
Maasvlakte 2 helpt Rotterdam de grootste haven van Europa te blijven. Dat betekent ook: volop keus aan dienstverleners, eerste klas afhandeling, degelijke beveiliging en uitstekende verbindingen met Nederland, Duitsland en de rest van Europa.
Bedrijven die zich hier vestigen, praten actief mee over de invulling van de terreinen. De komende 20 tot 30 jaar kunnen ze blijven groeien. De toegang voor de zeescheepvaart is onbeperkt.

Betuweroute
Vervoer per spoor is de afgelopen jaren flexibeler en goedkoper geworden. Er wordt veel geïnvesteerd in goederentreinen en spoorverbindingen. De Betuweroute is hier een voorbeeld van. Via deze 160 kilometer lange spoorlijn kunnen op termijn dagelijks 480 treinen met goederen van Maasvlakte 2 naar de Duitse grens vervoerd worden. In Duitsland sluit het spoor aan op het wijdvertakte Europese spoorwegnet. 

Meer over de Betuweroute
Meer over bereikbaarheid en vervoersmanieren

Cijfers

Overslag
Capaciteit totale containeroverslag Maasvlakte 2 17 miljoen TEU*
Overslag haven Rotterdam Meer dan 400 miljoen ton goederen per jaar
Infrastructuur
Wegen (twee maal 2-baans) 13 kilometer
Spoorwegen (dubbelspoor) 14 kilometer
Kademuren 13 kilometer
Benodigde materialen
Zand 1e fase aanleg tot 2013 240 miljoen m3
Zeeweringen (dijken en duinen)
Zachte zeewering (duinen) 7,5 kilometer
Harde zeewering (dijken) 3,5 kilometer
Windmolens op de zeeweringen 19
Bereikbaarheid scheepvaart
Lengte vaargeul 10 zeemijl
Diepgang tot 20 meter
Breedte haveningang 600 meter
Diameter zwaaikom voor draaien van schepen 700 meter

* TEU staat voor twenty foot equivalent unit. De eenheidsmaat is een 20-voets container.

<< Naar Boven >>