Bookmark and Share

Als je een sectorwerkstuk gaat maken, moet je voor jezelf eerst een paar vragen beantwoorden.

  • Wat wil je onderzoeken?
  • Waar wil je een antwoord op hebben?
  • Hoe ga je onderzoeken?

In de haven en op Maasvlakte 2 vind je verschillende beroepen uit de sector veiligheid en de sector dienstverlening. Verder wordt bij de aanleg van Maasvlakte 2 rekening gehouden met de natuur.
Zorg en welzijn onderwerpen voor een sectorwerkstuk kunnen zijn: 

1. Hoe wordt er gezorgd voor veiligheid in de haven en wie doet dat?
2. Welke planten en dieren hebben last van de aanleg van Maasvlakte 2 en wat wordt daaraan gedaan?

1. Hoe wordt er gezorgd voor veiligheid in de haven en wie doet dat?


Veiligheid in de haven van Rotterdam
Met de aanleg van Maasvlakte 2 groeit de Rotterdamse haven met 20 procent. Net zoals in andere delen van Nederland zorgt de politie daar straks voor de veiligheid.
De regiopolitie moet daar op voorbereid zijn. Daarom heeft de politie het project 'Veiligheid Maasvlakte 2' opgezet. 

Meer over de zeehavenpolitie
Meer over veiligheid in de haven

<< Naar Boven >>

2. Welke planten en dieren hebben last van de aanleg van Maasvlakte 2 en wat wordt daaraan gedaan?


De aanleg van Maasvlakte 2 heeft gevolgen voor de natuur en het milieu. Die gevolgen moeten gecompenseerd worden. Met andere woorden, alle schade die er dankzij Maasvlakte 2 ontstaat, moet gerepareerd worden.

Gevolgen voor natuur en milieu
De bodem van de zee zit vol leven. Daarvan gaat 2.000 hectare verloren. Vogels, zee- en bodemdieren krijgen minder leefruimte en kunnen moeilijker aan voedsel komen. Dit moeten en willen we goedmaken.
Ten zuidwesten van de huidige Maasvlakte is daarom een bodembeschermingsgebied van 25.000 hectare ingesteld. Meer dan tien keer zo groot als het verloren gebied dus. Hier wordt de zeebodem met rust gelaten. Voor vissers geldt bijvoorbeeld dat zij de zeebodem moeten ontzien. Zo kan de natuur ongestoord haar gang gaan. Schelpen en vissen kunnen zich in alle rust voort planten en vogels en zeedieren kunnen daardoor genoeg voedsel vinden.
Op veel plaatsen, zoals zandplaten, mogen dieren niet worden gestoord.
Maasvlakte 2 zorgt voor meer scheepvaartverkeer. De bestaande duinen zullen waarschijnlijk meer te lijden krijgen onder de uitstoot van de schepen. Daarom komt er ten noorden van Maasvlakte 2, bij Hoek van Holland, een nieuw duingebied van 35 hectare.

Cijfers 

Natuur en recreatie
Bodembeschermingsgebied 25.000 hectare
Duincompensatie 35 hectare
Nieuwe natuur- en recreatiegebieden 750 hectare

Meer over de natuur van Maasvlakte 2
Meer over de effecten van Maasvlakte 2 op de natuur
Meer over dieren en planten

<< Naar Boven >>