Bookmark and Share

Als je een sectorwerkstuk gaat maken, moet je voor jezelf eerst een paar vragen beantwoorden.

  • Wat wil je onderzoeken?
  • Waar wil je een antwoord op hebben?
  • Hoe ga je onderzoeken?

De haven van Rotterdam is belangrijk voor transport van landbouw- en voedselproducten.
Landbouw onderwerp voor een sectorwerkstuk kan zijn:

Wat is het belang van de haven van Rotterdam voor de Nederlandse landbouwsector?


Bloemen, planten, voedsel en biomassa
De Nederlandse landbouwsector is sterk afhankelijk van de Rotterdamse haven.
Export is van groot belang. We exporteren meer landbouwproducten dan dat we importeren.
Andersom kun je ook stellen dat de landbouwsector belangrijk is voor de Rotterdamse haven.

Meer over landbouw en export (site 1)
Meer over landbouw en export (site 2)
Meer over verschillende sectoren in de haven
Meer over biomassa in de haven (pdf)
Meer over biomassa in de haven