Bookmark and Share

Als je een sectorwerkstuk gaat maken, moet je voor jezelf eerst een paar vragen beantwoorden.

 • Wat wil je onderzoeken?
 • Waar wil je een antwoord op hebben?
 • Hoe ga je onderzoeken?

Over Maasvlakte 2 en de Rotterdamse haven zijn veel economische onderzoeksvragen te verzinnen.
Economie onderwerpen voor een sectorwerkstuk zijn onderverdeeld in vier thema's:

1. Waarom Maasvlakte 2?
2. Wat?
3. Achterland
4. Concurrentie en wereldeconomie

1. Waarom Maasvlakte 2?  

 • Waarom wordt Maasvlakte 2 aangelegd?
 • Waarom is het belangrijk dat de haven van Rotterdam blijft uitbreiden?
 • Hoe belangrijk is de haven van Rotterdam voor de Nederlandse economie?
 • De haven van Rotterdam zorgt voor veel directe werkgelegenheid. Heel veel andere mensen in Nederland zijn voor hun werk afhankelijk van de haven. Welke beroepen zijn afhankelijk van de haven en op welke manier?
 • Waarom is het belangrijk dat Rotterdam één van de belangrijkste havens ter wereld is en kan blijven?

Waarom Maasvlakte 2?
Als de Rotterdamse haven niet uitbreidt, is de haven waarschijnlijk al in 2013 te klein.
Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer spullen reizen via Rotterdam. Steeds meer bedrijven willen hier zitten. Hier komt veel geld binnen voor de Nederlandse economie.
Als we niet uitbreiden is de haven waarschijnlijk in 2013 al te klein, vooral voor de grootschalige containeroverslag. Dan kiezen bedrijven voor andere havens, meestal in het buitenland.
Schepen worden steeds groter en liggen steeds dieper. Daarvoor zijn ruime havens nodig met diep water. Maasvlakte 2 krijgt daarom diepe vaargeulen.
De allergrootste zeeschepen kunnen hier straks 24 uur per dag terecht. Dat is uniek in Europa.

Meer over Maasvlakte 2 (pdf)

Het belang van de Rotterdamse haven voor Nederland
Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer spullen reizen via Rotterdam. Steeds meer bedrijven willen hier zitten. Hier komt veel geld binnen voor de Nederlandse economie.
Er werken meer dan 60.000 mensen.
Per jaar komt er ongeveer 400 miljoen ton goederen binnen. Dat brengt een boel werk en geld met zich mee, voor bijvoorbeeld fabrieken, handelaren en vervoerders. En dat is belangrijk voor de Nederlandse economie. 

Meer over de economische betekenis (animatie)

<< Naar Boven >>

2. Wat?  

 • Er zijn verschillende soorten functionaliteiten in de haven. Hoe is de verhouding tussen containers, distributie en chemie in Rotterdam?
 • Wat wordt de belangrijkste functionaliteit op Maasvlakte 2?
 • Hoeveel wordt er jaarlijks verdiend in de haven van Rotterdam?
 • Hoeveel containers komen er dagelijks binnen in de haven van Rotterdam?

Hoe groot is de Rotterdamse haven?
Rotterdam is de grootste haven van Europa en de vierde haven van de wereld.
De oppervlakte van de haven van Rotterdam is ongeveer 10.000 hectare. Met Maasvlakte 2 erbij wordt dat dus 12.000 hectare. De haven is 40 kilometer lang en gemiddeld 2,5 kilometer breed. Er werken meer dan 60.000 mensen.
Per jaar komt er ongeveer 400 miljoen ton goederen binnen. Dat brengt een boel werk en geld met zich mee, voor bijvoorbeeld fabrieken, handelaren en vervoerders. En dat is belangrijk voor de Nederlandse economie.

Meer over de containermarkt (pdf)

Bedrijvigheid
Maasvlakte 2 biedt bedrijven een nieuwe toplocatie in het hart van de Europese markt.
Maasvlakte 2 helpt Rotterdam de grootste haven van Europa te blijven. Dat betekent ook: volop keus aan dienstverleners, eerste klas afhandeling, degelijke beveiliging en uitstekende verbindingen met Nederland, Duitsland en de rest van Europa.
Bedrijven die zich hier vestigen, praten actief mee over de invulling van de terreinen. De komende 20 tot 30 jaar kunnen ze blijven groeien. De toegang voor de zeescheepvaart is onbeperkt.
Maasvlakte 2 heeft een diepte tot 20 meter. Daardoor kunnen ook de grootste containerschepen en chemicaliëntankers 24 uur per dag ongehinderd hun ligplaats bereiken. Maasvlakte 2 heeft een gunstige ligging, direct aan zee. 

Cijfers

Algemeen
Omvang totaal ca. 2.000 hectare
Omvang bedrijfsterreinen 1.000 hectare
Ruimte voor infrastructuur 290 hectare
Ruimte voor zeeweringen (boven NAP) 230 hectare
Ruimte voor vaarwegen en havenbekkens 510 hectare
Uitbreiding van de haven 20%
Kosten van de aanleg € 2,9 miljard
Gebiedsindeling
Economische activiteiten  
Op- en overslag containers 630 hectare
Chemie-industrie 190 hectare
Distributie 180 hectare
Capaciteit totale containeroverslag Maasvlakte 2 17 miljoen TEU*
Overslag haven Rotterdam Meer dan 400 miljoen ton goederen per jaar
Infrastructuur
Wegen (twee maal 2-baans) 13 kilometer
Spoorwegen (dubbelspoor) 14 kilometer
Kademuren 13 kilometer
Benodigde materialen
Zand 1e fase aanleg tot 2013 240 miljoen m3
Zeeweringen (dijken en duinen)
Zachte zeewering (duinen) 7,5 kilometer
Harde zeewering (dijken) 3,5 kilometer
Windmolens op de zeeweringen 19
Bereikbaarheid scheepvaart
Lengte vaargeul 10 zeemijl
Diepgang tot 20 meter
Breedte haveningang 600 meter
Diameter zwaaikom voor draaien van schepen 700 meter

* TEU staat voor twenty foot equivalent unit. De eenheidsmaat is een 20-voets container.

<< Naar Boven >>

3. Achterland  

 • Wat behoort allemaal tot het achterland van de Rotterdamse haven?
 • Op welke manier worden goederen na aankomst in de haven verder vervoerd?
 • Wat heeft de Betuweroute met de haven van Rotterdam en Maasvlakte 2 te maken?

Betuweroute
Vervoer per spoor is de afgelopen jaren flexibeler en goedkoper geworden. Er wordt veel geïnvesteerd in goederentreinen en spoorverbindingen. De Betuweroute is hier een voorbeeld van. Via deze 160 kilometer lange spoorlijn kunnen op termijn dagelijks 480 treinen met goederen van Maasvlakte 2 naar de Duitse grens vervoerd worden. In Duitsland sluit het spoor aan op het wijdvertakte Europese spoorwegnet.

Meer over de Betuweroute
Meer over bereikbaarheid en vervoersmanieren

<< Naar Boven >>

4. Concurrentie en wereldeconomie  

 • Wat zijn de grootste concurrenten van Rotterdam?
 • Wat zijn de concurrentievoordelen van Rotterdam?
 • Op welke punten scoren andere havens beter?
 • Wat zijn de gevolgen van de wereldwijde economische crisis voor de haven van Rotterdam?

Wereldhandel en de crisis
De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is in 2008 toegenomen tot een recordniveau. Ondanks een duidelijk lager vierde kwartaal steeg de overslag met 2,9% ten opzichte van 2007. De inkomsten lopen nu terug door de recessie, maar het Havenbedrijf wil dat de haven er goed voor staat op het moment dat de economie weer aantrekt. Ondanks de huidige economische situatie blijft het Havenbedrijf namelijk positief over de vooruitzichten op middellange en lange termijn. De geplande investeringen gaan daarom gewoon door.
Tot 2020 investeert het Havenbedrijf naar verwachting € 4 miljard, waarvan de helft in het bestaande havengebied en de helft in de aanleg van Maasvlakte 2.
De overslag in de Rotterdamse haven is in het eerste kwartaal van 2009 sterk gedaald. Er werd 10,8% minder behandeld dan in dezelfde periode in 2008.
Door de wereldwijde economische crisis is de vraag naar staal flink gedaald. Overslag van staalproducten en ijzererts is daarom ook afgenomen.
Alleen de behandeling van kolen (+24%) en minerale olieproducten (+13%) is toegenomen. Dat komt doordat de winter kouder was dan gemiddeld en door de structurele toename van de behoefte vanuit Duitsland.
Omdat men bang is dat de prijs van olie in de toekomst flink kan stijgen, is de vraag naar olie minder gedaald dan aanvankelijk verwacht.

Meer cijfers over de haven
Meer over de economische ontwikkelingen

Toplocatie en concurrentie
De Rotterdamse haven heeft veel voordelen ten opzichte van zijn directe concurrenten, zoals Hamburg en Antwerpen. Deze havens - en de andere havens in Noordwest-Europa - zijn kleiner, hebben minder diepte en bieden minder uitbreidingsmogelijkheden. 

Meer over Toplocatie aan de Noordzee
Meer over de concurrentiepositie

<< Naar Boven >>