Bookmark and Share

Als je een profielwerkstuk gaat maken, moet je voor jezelf eerst een paar vragen beantwoorden. 

  • Wat wil je onderzoeken?
  • Waar wil je een antwoord op hebben?
  • Hoe ga je onderzoeken?

Bij de aanleg van Maasvlakte 2 spelen mensen, dieren en planten een belangrijke rol.
Natuur en gezondheid onderwerpen voor een profielwerkstuk kunnen zijn: 

1. Wat zijn de gevolgen van de aanleg van Maasvlakte 2 voor mensen die in de regio wonen?
2. Wat zijn de gevolgen van de aanleg van Maasvlakte 2 voor de natuur en het milieu in de regio?
3. Met Maasvlakte 2 wil Rotterdam één van de meest duurzame havens ter wereld worden. Welke zaken moeten de haven duurzaam gaan maken?
4. Hoe worden negatieve effecten voor mens en natuur gecompenseerd?

1. Wat zijn de gevolgen van de aanleg van Maasvlakte 2 voor mensen die in de regio wonen?

Gevolgen voor omwonenden
Welke gevolgen heeft de komst van Maasvlakte 2 op de omgeving en de mensen die daar wonen en leven? Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid.

Geluid
De activiteiten op Maasvlakte 2, containeroverslag en industrie, produceren geluid.
Maar doordat de afstand tot de huizen van mensen die in de regio wonen groot is, zullen weinig mensen daar last van hebben.
Er gaan straks meer treinen rijden. Daardoor neemt het geluid toe. Ondanks nieuwe rails en treinen die het geluid moeten beperken.
Door de aanleg van stiller asfalt en het gebruik van stillere banden en motoren zal het geluid van het wegverkeer niet groter worden. Het zal zelfs minder worden.

Meer over geluid 

Licht
Op Maasvlakte 2 zal dag en nacht gewerkt worden. Daardoor is het gebied 's nachts zichtbaar, net als de huidige Maasvlakte. Het lossen van de containers gaat volautomatisch. Omdat er geen of weinig mensen bij zijn, is er 's nachts relatief weinig licht nodig.

Meer over licht en zicht
Meer over de leefbaarheid in de regio 

<< Naar Boven >>

2. Wat zijn de gevolgen van de aanleg van Maasvlakte 2 voor de natuur en het milieu in de regio?

Gevolgen voor natuur en milieu
De bodem van de zee zit vol leven. Daarvan gaat 2.000 hectare verloren. Vogels, zee- en bodemdieren krijgen minder leefruimte en kunnen moeilijker aan voedsel komen. Dit moeten en willen we goedmaken.
Ten zuidwesten van de huidige Maasvlakte is daarom een bodembeschermingsgebied van 25.000 hectare ingesteld. Meer dan tien keer zo groot als het verloren gebied dus. Hier wordt de zeebodem met rust gelaten. Voor vissers geldt bijvoorbeeld dat zij de zeebodem moeten ontzien. Zo kan de natuur ongestoord haar gang gaan. Schelpen en vissen kunnen zich in alle rust voort planten en vogels en zeedieren kunnen daardoor genoeg voedsel vinden.
Op veel plaatsen, zoals zandplaten, mogen dieren niet worden gestoord.
Maasvlakte 2 zorgt voor meer scheepvaartverkeer. De bestaande duinen zullen waarschijnlijk meer te lijden krijgen onder de uitstoot van de schepen. Daarom komt er ten noorden van Maasvlakte 2, bij Hoek van Holland, een nieuw duingebied van 35 hectare. 

Cijfers

Natuur en recreatie
Bodembeschermingsgebied 25.000 hectare
Duincompensatie 35 hectare
Nieuwe natuur- en recreatiegebieden 750 hectare


<< Naar Boven >>

3. Met Maasvlakte 2 wil Rotterdam één van de meest duurzame havens ter wereld worden. Welke zaken moeten de haven duurzaam gaan maken?

De haven duurzamer maken
Maasvlakte 2 kijkt ver vooruit. Het moet één van de meest duurzame havengebieden ter wereld worden. Een gezonde haven, in een gezonde omgeving.
Gezond betekent ook duurzaam. We houden dus rekening met de toekomst. Alleen bedrijven met duurzame bedrijfsvoering mogen zich vestigen op Maasvlakte 2. Daarbij wordt gelet op bijvoorbeeld luchtvervuiling, geluidsoverlast en verkeersbewegingen. Wat we nu doen mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid voor volgende generaties.

Een paar voorbeelden:

  • We gebruiken zoveel mogelijk materiaal opnieuw. Zand en stenen uit de Yangtzehaven bijvoorbeeld.
  • We maken Maasvlakte 2 niet groter dan nodig. Daardoor wordt minder natuur aangetast.
  • Alleen de schoonste vrachtwagens en binnenvaartschepen worden toegelaten op Maasvlakte 2.
  • We gaan meer containers per trein en schip vervoeren. Zij vervuilen minder dan vrachtwagens.
  • Chemische bedrijven gaan elkaars restwarmte gebruiken, of maken producten van elkaars afval.
  • We maken harde milieuafspraken en meten de milieueffecten voortdurend.
  • De gebouwen op Maasvlakte 2 moeten energie en CO2 neutraal worden.

Meer over duurzaamheid in de brochure 'de duurzame haven' (pdf)

<< Naar Boven >>

4. Hoe worden negatieve effecten voor mens en natuur gecompenseerd?

Gevolgen voor natuur en milieu
De bodem van de zee zit vol leven. Daarvan gaat 2.000 hectare verloren. Vogels, zee- en bodemdieren krijgen minder leefruimte en kunnen moeilijker aan voedsel komen. Dit moeten en willen we goedmaken.
Ten zuidwesten van de huidige Maasvlakte is daarom een bodembeschermingsgebied van 25.000 hectare ingesteld. Meer dan tien keer zo groot als het verloren gebied dus. Hier wordt de zeebodem met rust gelaten. Voor vissers geldt bijvoorbeeld dat zij de zeebodem moeten ontzien. Zo kan de natuur ongestoord haar gang gaan. Schelpen en vissen kunnen zich in alle rust voort planten en vogels en zeedieren kunnen daardoor genoeg voedsel vinden.
Op veel plaatsen, zoals zandplaten, mogen dieren niet worden gestoord.
Maasvlakte 2 zorgt voor meer scheepvaartverkeer. De bestaande duinen zullen waarschijnlijk meer te lijden krijgen onder de uitstoot van de schepen. Daarom komt er ten noorden van Maasvlakte 2, bij Hoek van Holland, een nieuw duingebied van 35 hectare.

Cijfers 

Natuur en recreatie
Bodembeschermingsgebied 25.000 hectare
Duincompensatie 35 hectare
Nieuwe natuur- en recreatiegebieden 750 hectare


<< Naar Boven >>