Bookmark and Share

Als je een profielwerkstuk gaat maken, moet je voor jezelf eerst een paar vragen beantwoorden.

  • Wat wil je onderzoeken?
  • Waar wil je een antwoord op hebben?
  • Hoe ga je onderzoeken?

Over Maasvlakte 2 en de Rotterdamse haven zijn maatschappelijke en culturele onderzoeksvragen te verzinnen. Onderwerpen voor een profielwerkstuk kunnen zijn:

1. Archeologie. Wat ligt er in het plangebied van Maasvlakte 2 en hoe wordt dat opgegraven en bewaard? Van mammoet tot scheepswrak.
2. Er is ruimte voor kunst in de haven en op Maasvlakte 2. Welke projecten zijn of worden uitgevoerd?
3. Wat wordt er gedaan aan communicatie over Maasvlakte 2?

1. Archeologie. Wat ligt er in het plangebied van Maasvlakte 2 en hoe wordt dat opgegraven en bewaard? Van mammoet tot scheepswrak.

Tijdens de aanleg van Maasvlakte 2 wordt niet alleen naar de toekomst gekeken. Er wordt ook rekening gehouden met de oudheid. Daarom is ruim voor de start van de aanleg van Maasvlakte 2 een archeologisch onderzoek op de zeebodem gedaan. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. Naar enkele scheepswrakken wordt nader onderzoek gedaan. Mogelijk zijn deze wrakken van archeologische betekenis. De kans dat er nu nog nieuwe bijzondere vondsten gedaan worden is klein.
Maar ook tijdens de aanleg van Maasvlakte 2 mogen geen belangrijke archeologische waarden verloren gaan. Hiervoor zijn wettelijke regels, maar het havenbedrijf ziet dit eveneens als een maatschappelijke verplichting.
Eventuele waardevolle vondsten uit het verleden kunnen bij de aanleg van Maasvlakte 2 zorgvuldig worden geborgen of juist ontzien.
Bij de zandwinning op de Noordzee voor Maasvlakte 2 komen regelmatig botten van mammoeten, reuzenherten en andere dieren boven water. Uniek zijn de mammoetbotten die in oktober 2009 gevonden zijn. Ook zijn botten met sporen van menselijke bewerking gevonden. 

Meer over archeologie
Meer over de mammoetbotten

<< Naar Boven >>

2. Er is ruimte voor kunst in de haven en op Maasvlakte 2. Welke projecten zijn of worden uitgevoerd?

Kunstprojecten rondom Maasvlakte 2 en de haven.
Maasvlakte 2 draait nu vooral om zand, beton en stenen. Maar er is ook ruimte voor mensen, historische en culturele aspecten.
Drie projecten verbinden de haven met kunst. Klik op het project voor meer informatie.

Beeldproject Maasvlakte 2 - kunstenaars brengen Maasvlakte 2 in beeld, 2007-2013
Portscapes - kunstenaars over aanleg en haven, 2009
Woorden in de Branding - gedichten over de haven en havenuitbreiding, 2009

Meer over kunst in de haven 

<< Naar Boven >>

3. Wat wordt er gedaan aan communicatie over Maasvlakte 2?

De Projectorganisatie Maasvlakte 2 maakt zich sterk voor open en transparante communicatie met de omgeving. Deze weg is al ingeslagen tijdens het voortraject in het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR).
De Projectorganisatie communiceert met gemeenten, het bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en andere belangengroepen.
Ontdek zelf op welke manier en waarover de Projectorganisatie Maasvlakte 2 communiceert op www.maasvlakte2.com

<< Naar Boven >>