Bookmark and Share

Twee doelen, drie deelprojecten

De Rotterdamse haven is één van de belangrijkste ter wereld en levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. In het bestaande haven- en industriegebied is voor nieuwe bedrijven en bestaande klanten die willen uitbreiden vrijwel geen ruimte meer beschikbaar. Als de haven zich op een goede manier wil blijven ontwikkelen, dan moet die extra ruimte er komen. Daarom wil de Nederlandse overheid de mainport Rotterdam versterken. Maar wel met respect voor natuur en milieu en de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond. Om dit te bereiken is het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) opgericht. Dit bestaat uit drie deelprojecten:

 • Maasvlakte 2
  aanleg van nieuw havengebied en de bijbehorende natuurcompensatie om schade aan beschermde natuur te compenseren.
 • 750 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebieden
  ontwikkelen op Midden-IJsselmonde en ten noorden van Rotterdam.
 • Bestaand Rotterdams Gebied
  een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Verantwoordelijkheid

 • Het Havenbedrijf Rotterdam legt Maasvlakte 2 voor eigen rekening en risico aan. Het heeft hiervoor de projectorganisatie Maasvlakte 2 opgericht. Een business case gestuurd project dat nauwlettend gevolgd wordt door de aandeelhouders van het Havenbedrijf: het rijk en de gemeente Rotterdam
 • PMR (onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat) draagt de verantwoordelijkheid voor realisatie van de natuurcompensatie voor aanleg en gebruik van Maasvlakte 2.
 • De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied.
 • De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied.

Samenwerking

Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam is een samenwerkingsverband van:

 • de stadsregio Rotterdam
 • de gemeente Rotterdam
 • de provincie Zuid-Holland
 • het Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 • de ministeries van: 
  • Infrastructuur en Milieu
  • Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
  • Financiën