Bookmark and Share

Per lesbrief is aangegeven bij welke begrippen en kerndoelen de les aansluit. U kunt de lessen gebruiken als inspiratie, of suggestie voor uw eigen les. De lesbrieven zijn ook geschikt als lesvervangend en lesaanvullend materiaal.

Lesbrieven in pdf-formaat

  Downloads Kerndoelen Begrippen
Basisles

Opdrachten
Antwoorden

47, 48, 50 Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, aangroeikust, aanslibben, eb en vloed, NAP, transportroutes, indijken, droogmalen.
Duurzaam werken

Opdrachten
Antwoorden

39, 47, 48, 50 Beroepen en beroepsgroepen, duurzaamheid, transport, achterland, distributiecentrum, kaartlezen.

Lessen voor het digitale schoolbord

Een aantal van deze lessen is ook uitgewerkt voor het digitale schoolbord. Bespreek de antwoorden of de gehele les aan de hand van het digitale schoolbord.

Hoofdmenu digilessen