Bookmark and Share

De lesbrieven zijn onderverdeeld per onderwijsniveau. Per lesbrief is aangegeven bij welke niveaus, vakken, begrippen en kerndoelen de les aansluit. U kunt de lessen gebruiken als inspiratie, of suggestie voor uw eigen les. De lesbrieven zijn ook geschikt als lesvervangend en lesaanvullend materiaal.

Er zijn lessen voor de vakken: wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, biologie, wiskunde en natuurkunde.

Naast behandeling van het lesmateriaal in de klas kunt u met uw leerlingen ook een bezoek brengen aan informatiecentrum FutureLand

Lesbrieven in pdf-formaat

Lessen voor het digitale schoolbord

Een aantal van deze lessen is ook uitgewerkt voor het digitale schoolbord. Bespreek de antwoorden of de gehele les aan de hand van het digitale schoolbord.

Lesgeven met interactief kaartmateriaal

Van de haven van Rotterdam en het plangebied is tevens een interactieve kaart gemaakt. U kunt weergeven op de kaart wat u zelf wilt. U kunt diverse functionaliteiten aan en uit zetten, zo geeft u naar eigen inzicht les over de haven en Maasvlakte 2. Breng de natuurcompensatie in beeld, of zoom in op het plangebied van Maasvlakte 2. De kaart bevat tevens (filmpjes over) de geschiedenis van de haven.
Interactieve kaart

Lesgeven met beeldmateriaal

Wilt u lesgeven over de haven en Maasvlakte 2 en bent u op zoek naar geschikt en prikkelend beeldmateriaal? Dan kunt u terecht op onze beeldbank.
Beeldbank

Filmmateriaal
Laat uw leerlingen kennis maken met de filmische wereld van Maasvlakte 2.
U kunt de 'Megastructure Maasvlakte 2' film in uw lessen laten zien. Deze film brengt het project Maasvlakte 2 beeld op een snelle, aansprekende manier voor jongeren in beeld.
Filmpagina

De aanleg van Maasvlakte 2 is een gigantisch project, waar veel personen en partijen bij betrokken zijn. Van vijf fictieve hoofdpersonen zijn korte filmpjes gemaakt.
MovieWebsite

Lesgeven met de Maasvlakte 2 quiz

Rotterdam is de grootste haven van Europa. Maasvlakte 2 wordt net zo groot als Disneyland Parijs. Deze en meer vragen kunt u met uw leerlingen behandelen op het digitale schoolbord. Test de kennis van uw leerlingen over de haven van Rotterdam en Maasvlakte 2 in de quiz.
Quiz 

Bezoek informatiecentrum FutureLand

Naast lessen in de klas is het ook mogelijk informatiecentrum FutureLand te bezoeken. In FutureLand kunt u de haven van de toekomst nu al samen met uw leerlingen beleven. Er is een speciaal programma samengesteld met een presentatie en introductiefilm en een interactieve ontdekkingstocht door het centrum op verschillende niveaus. Meer informatie over mogelijkheden en voorwaarden is te vinden op de pagina Goepsbezoek.