Bookmark and Share

Per lesbrief is aangegeven bij welke vakken, begrippen en kerndoelen de les aansluit. U kunt de lessen gebruiken als inspiratie, of suggestie voor uw eigen les. De lesbrieven zijn ook geschikt als lesvervangend en lesaanvullend materiaal. Met Maasvlakte 2 als actuele en interessante casestudy worden diverse kerndoelen behandeld.

Lesbrieven in pdf-formaat

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie
Biologie 
Techniek 
Wiskunde 

 Aardrijkskunde
  Downloads Kerndoelen Begrippen
Basisles

Opdrachten
Antwoorden

36, 37, 38, 39, 40, 41, 45 Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, breedtecirkel (parallel), lengtecirkel (meridiaan), tijdlijn, tijdvakken, internationale handel, handelspartner, concurrentie, consumptie.
Duurzaam
Produceren

Opdrachten
Antwoorden

36, 38, 39, 41, 45 Duurzaamheid, inrichtingselementen, infrastructuur, recreatie, cultuurlandschap, distributieland, windrichtingen, grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten.
Natuur en
Milieu

Opdrachten
Antwoorden

30, 36, 38, 39, 41, 45 Natura 2000, delta, eb en vloed, duurzaamheid, aantasting, vervuiling, uitputting, blinde kaart, coördinatensysteem.
Dijken bouwen (Opdracht 1 en 3) Opdrachten
Antwoorden
23, 24, 26, 30, 33, 35, 41 Dijken, waterbouw, techniek, duurzaamheid, landwinning, NAP, Deltawerken, Beemster, overstromingen, recreatie, kaartlezen, uiterwaard, ijstijd.

Bijzondere Schatten - Archeologie

(Opdracht 1, 2, 6, 7, 8, 9)

Opdrachten
Antwoorden
Informatiebladen

 

30, 41 Landschapsontwikkeling, geologie, Kwartair, Holoceen, Pleistoceen, Klimaatverandering, afzettingen, erosie, rivieren, ijstijden.

Maasvlakte 2 in gebruik
(NIEUW) 

Opdrachten
Antwoorden

 

39, 47, 50 Duurzaamheid, kaartlezen, bedrijvigheid, concurrentiepositie, automatisering, techniek, ruimtelijke inrichting.

naar boven

 Geschiedenis
  Downloads Kerndoelen Begrippen
Basisles

Opdrachten
Antwoorden

36, 37, 38, 39, 40, 41, 45 Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, breedtecirkel (parallel), lengtecirkel (meridiaan), tijdlijn, tijdvakken, internationale handel, handelspartner, concurrentie, consumptie.
Duurzaam
Produceren

Opdrachten
Antwoorden

36, 38, 39, 40, 44 Industrialisatie, duurzaamheid, industriële revolutie, steenkool, stoommachine, werkomstandigheden, tijdlijn, tijdvakken.
Dijken bouwen (Opdracht 1)

Opdrachten
Antwoorden

37 Dijken, waterbouw, techniek, steentijd, jagers, vissers, landwinning, Deltawerken, Beemster, Watersnoodramp 1953, ijstijd.

Bijzondere Schatten - Archeologie

(Opdracht 1 t/m 5)

Opdrachten
Antwoorden
Informatiebladen

37, 40 Steentijd, jagers, verzamelaars, vissers,  ijstijd, Wereldoorlogen, archeologie.

naar boven

 Economie
  Downloads Kerndoelen Begrippen
Basisles

Opdrachten
Antwoorden

36, 37, 38, 39, 40, 41, 45 Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, breedtecirkel (parallel), lengtecirkel (meridiaan), tijdlijn, tijdvakken, internationale handel, handelspartner, concurrentie, consumptie.
Duurzaam
Produceren

Opdrachten
Antwoorden

36, 38, 39, 42, 45, 46, 47 Duurzaamheid, consumptie, productie, maatschappelijke kosten, overlast, vervuiling.

Maasvlakte 2 in gebruik
(NIEUW) 

Opdrachten
Antwoorden

 

39, 47, 50 Duurzaamheid, kaartlezen, bedrijvigheid, concurrentiepositie, automatisering, techniek, ruimtelijke inrichting.

naar boven

 Biologie
  Downloads Kerndoelen Begrippen
Natuur en
Milieu

Opdrachten
Antwoorden

29, 30, 42 Natura 2000, duurzaamheid, producenten, consumenten, reducenten, kringloop van stoffen, planteneter, vleeseter, alleseter, voedselketen, voedselweb, (biologisch afbreekbaar ) afval.

naar boven

 Techniek
  Downloads Kerndoelen Begrippen

Dijken bouwen
(Opdracht 2)

Opdrachten
Antwoorden

23, 24, 26, 30, 33, 35 Dijken, waterbouw, techniek, materiaal, constructie, duurzaamheid, landwinning, Deltawerken.

naar boven

 Wiskunde
  Downloads Kerndoelen Begrippen

Dijken bouwen
(Opdracht 2 en 3)

Opdrachten
Antwoorden

23, 24, 26  Dijken, waterbouw, techniek, dichtheid, volume, oppervlakte, verhoudingen.

naar boven

Lessen voor het digitale schoolbord

Een aantal van deze lessen is ook uitgewerkt voor het digitale schoolbord. Bespreek de antwoorden of de gehele les aan de hand van het digitale schoolbord.

Digilessen vmbo