Bookmark and Share

Achterland  

  • Wat behoort allemaal tot het achterland van de Rotterdamse haven?
  • Op welke manier worden goederen na aankomst in de haven verder vervoerd?
  • Wat heeft de Betuweroute met de haven van Rotterdam en Maasvlakte 2 te maken?

Betuweroute

Vervoer per spoor is de afgelopen jaren flexibeler en goedkoper geworden. Er wordt veel geïnvesteerd in goederentreinen en spoorverbindingen. De Betuweroute is hier een voorbeeld van. Via deze 160 kilometer lange spoorlijn kunnen op termijn dagelijks 480 treinen met goederen van Maasvlakte 2 naar de Duitse grens vervoerd worden. In Duitsland sluit het spoor aan op het wijdvertakte Europese spoorwegnet.

Meer over de Betuweroute

Meer over bereikbaarheid en vervoersmanieren