Bookmark and Share

Concurrentie en wereldeconomie  

  • Wat zijn de grootste concurrenten van Rotterdam?
  • Wat zijn de concurrentievoordelen van Rotterdam?
  • Op welke punten scoren andere havens beter?
  • Wat zijn de gevolgen van de wereldwijde economische crisis voor de haven van Rotterdam? 

Wereldhandel en de crisis

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is in 2008 toegenomen tot een recordniveau. Ondanks een duidelijk lager vierde kwartaal steeg de overslag met 2,9% ten opzichte van 2007. De inkomsten lopen nu terug door de recessie, maar het Havenbedrijf wil dat de haven er goed voor staat op het moment dat de economie weer aantrekt. Ondanks de huidige economische situatie blijft het Havenbedrijf namelijk positief over de vooruitzichten op middellange en lange termijn. De geplande investeringen gaan daarom gewoon door.
Tot 2020 investeert het Havenbedrijf naar verwachting € 4 miljard, waarvan de helft in het bestaande havengebied en de helft in de aanleg van Maasvlakte 2.

De overslag in de Rotterdamse haven is in het eerste kwartaal van 2009 sterk gedaald. Er werd 10,8% minder behandeld dan in dezelfde periode in 2008.
Door de wereldwijde economische crisis is de vraag naar staal flink gedaald. Overslag van staalproducten en ijzererts is daarom ook afgenomen.
Alleen de behandeling van kolen (+24%) en minerale olieproducten (+13%) is toegenomen. Dat komt doordat de winter kouder was dan gemiddeld en door de structurele toename van de behoefte vanuit Duitsland.
Omdat men bang is dat de prijs van olie in de toekomst flink kan stijgen, is de vraag naar olie minder gedaald dan aanvankelijk verwacht.

Meer cijfers over de haven
Meer over de economische ontwikkelingen

Toplocatie en concurrentie

De Rotterdamse haven heeft veel voordelen ten opzichte van zijn directe concurrenten, zoals Hamburg en Antwerpen. Deze havens - en de andere havens in Noordwest-Europa - zijn kleiner, hebben minder diepte en bieden minder uitbreidingsmogelijkheden.

Meer over Toplocatie aan de Noordzee
Meer over de concurrentiepositie