Bookmark and Share

Kunstprojecten naar aanleiding van Maasvlakte 2: werk in uitvoering

Waarom Portscapes 2
Langzaam maar zeker vordert Maasvlakte 2 richting oplevering van de nieuwe havens en kaden. Met het ontstaan van het nieuwe land doen zich een aantal concrete aanleidingen en situaties voor waarbij kunstenaars een rol kunnen spelen. Dat is aanleiding voor het Havenbedrijf Rotterdam om tot 2013, wanneer het eerste schip Maasvlakte 2 aandoet, jaarlijks enkele opdrachten voor een kunstproject te geven. Portscapes, in 2009, was daarvoor een proefjaar.

Programma
Net als in het pilot jaar 2009 zijn er een aantal verschillende invalshoeken (thema's) voor kunst in relatie tot Maasvlakte 2. In de periode 2010-2013 wordt dat permanent werk met een duidelijke gebruiksfunctie, werk dat inspeelt op de door de omgeving verwachte negatieve effecten, werk dat mijlpalen in het project markeert en vrijere opdrachten voor (tijdelijk) werk in gebieden die nog niet uitgegeven zijn. Bij elk kunstwerk speelt het aanhalen van relaties met de mensen die Maasvlakte 2 bouwen en bezoeken een rol. Ook wordt ingezet op de manier waarop de kunstwerken kunnen bijdragen aan het versterken van de relatie tussen 'stad en haven'.

Kunstenaars
Per thema wordt één of meerdere kunstenaars gevraagd een schetsontwerp voor een kunstwerk te maken. Na beoordeling van de schetsontwerpen wordt een keuze gemaakt en opdracht verleend voor uitvoering.

Thema's
De komende jaren spelen een aantal thema's de hoofdrol. Deze zijn deels gekoppeld aan onderwerpen die nauw verbonden zijn met de totstandkoming van Maasvlakte 2: gebiedskwaliteit, natuur, maar ook hinder voor de omgeving van het havengebied. Er is ook letterlijk tijd en ruimte waarin, als de terreinen nog braak liggen, de verbeelding de vrije loop kan krijgen. Kunstenaars kunnen de kwaliteiten van het nieuwe en unieke landschap benutten en versterken en er is ruimte voor het experiment. Dit kan vorm krijgen in evenementen en semipermanente kunstwerken.

De zes thema's zijn:
> Strandbeeld
> Milieueffecten
> Ecologie
> Dromen
> Vergankelijkheid
> Verbeelding

Eerste kunstwerk in voorbereiding: strandbeeld
Voor het thema 'strandbeeld' ontwierp Jan Konings een strandovergang bestaande uit drie trappen die leiden naar het recreatiestrand van Maasvlakte 2. Doordat de treden variëren in hoogte fungeert de trap als verblijfsruimte waar strandgasten kunnen picknicken, de schoenen uit kloppen, of gewoon even in de luwte zitten. De trap zal zich na de oplevering in het voorjaar van 2012 als een functioneel en fraai vormgegeven onderdeel voegen in de duinen van het nieuwe strand.
Meer informatie

Planning
Zo mogelijk wordt in 2011 na beoordeling van de schetsontwerpen voor alle thema's een opdracht gegeven. De intentie is om jaarlijks een kunstwerk te realiseren. Of dat haalbaar is zal afhangen van zowel het gekozen voorstel als de voortgang en mogelijkheden van de werkzaamheden op Maasvlakte 2.