Bookmark and Share

Nieuwe straatnamen, haven- en oevernummers leiden de weg

Door de aanleg van Maasvlakte 2 is uitbreiding en herinrichting van de bestaande infrastructuur noodzakelijk. De doorsteek van de Yangtzehaven (2012) verandert de bereikbaarheid van de noordwesthoek van de huidige Maasvlakte. Daarom worden de huidige haven- en oeverfrontnummers op de noordwesthoek aangepast.

4e kwartaal 2012

klik op de afbeelding voor een pdf

De hoofdontsluitingsroute op Maasvlakte 2 die doorloopt naar de noordwesthoek gaat Maasvlakteweg heten. Voor de ontsluiting van het nieuwe strand wordt de Maasvlakteboulevard aangelegd. Alle nieuwe terreinen aan de kades op Maasvlakte 2 worden voorzien van een uniek oeverfrontnummer.

Informatieblad downloaden
Wilt u als bedrijf op de Maasvlakte uw relaties en bezoekers tijdig op de hoogte stellen van de infrastructurele wijzigingen? Download dan het informatieblad. Dit biedt u de mogelijkheid uw adres en nieuwe havennummer in te voegen en als adreswijziging te verspreiden.