Bookmark and Share

Gereed in 2012

De Betuweroute zorgt voor de aan- en afvoer van de containers over het spoor, ook in de toekomst op Maasvlakte 2. Eind oktober 2012 is een cruciaal moment. Het spoor op Maasvlakte 2 moet dan operationeel zijn. Dit is voorwaardelijk om de huidige spoorverbinding bij de Yangtzehaven op te heffen en over Maasvlakte 2 in bedrijf te nemen. Het slagen van dit project hangt dan ook af van een tijdige en strakke planning.

Spooraanleg moet twee jaar van tevoren gepland worden. Dit is doorgaans ingewikkelder dan bijvoorbeeld de aanleg van wegen. Aannemersbedrijven moeten bijvoorbeeld een treinvrije periode aanvragen om de noodzakelijke werkzaamheden aan het spoor uit te kunnen voeren. En bedrijven op de Maasvlakte moeten zich voorbereiden op een gewijzigd spoorboekje, bijvoorbeeld door rondom de werkzaamheden extra treinen laten rijden. In dit project zijn daardoor de procedures rondom het werk nog uitdagender dan de feitelijke bouwwerkzaamheden.