Bookmark and Share

Ruimte rond Rotterdam voor leefbaarheid

Om de leefbaarheidsdoelstelling te realiseren wordt 750 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied rondom Rotterdam aangelegd. De Provincie Zuid-Holland neemt het voortouw bij dit project. Aan de noordrand van Rotterdam komen twee nieuwe gebieden. Een derde gebied wordt gerealiseerd ten zuiden van de stad op Midden-IJsselmonde. Dicht bij de stad en goed bereikbaar kan men straks genieten van de natuur.

Waar komen de nieuwe gebieden?

Ten noorden van Rotterdam zijn twee nieuwe gebieden gepland: in de Schiezone langs de Schie en in de Schiebroekse en Zuidpolder tussen Zestienhoven en Rodenrijs. Deze twee gebieden staan niet op zichzelf. Ze vormen twee schakels in een 'groen lint' tussen de grote natuur- en recreatiegebieden Midden-Delfland en de Rottemeren. Mens en dier krijgen daarmee meer ruimte om 'in het groen' te bewegen. Zo kan men straks in een groene omgeving van de Rotte naar Midden-Delfland fietsen. Ongehinderd worden daar obstakels als de Hogesnelheidslijn-Zuid en de Hofpleinspoorlijn gepasseerd. Dieren kunnen via zogenaamde 'ecoducten' onder deze spoorlijnen door.

Buijtenland

Het grootste gebied met een oppervlakte van 600 hectare, Buijtenland genaamd, komt ten zuiden van Rotterdam op Midden-IJsselmonde, tussen Rhoon en Barendrecht. De behoefte aan een 'groene long' in deze omgeving neemt de komende jaren toe: er worden rond het gebied duizenden woningen gebouwd. Een 'Groene verbinding' voor fietsers en wandelaars over de A15 en de Betuwelijn houdt het gebied vanuit Rotterdam goed bereikbaar.

In één deel van Midden-IJsselmonde komt de nadruk te liggen op recreatie. Daar is straks ruimte voor allerlei activiteiten, in de open lucht in een groene omgeving. In het andere deel van het gebied zal de stilte van de natuur domineren.

Hoe gaan die gebieden er uitzien?

Dat is nog niet bepaald. Over de precieze inrichting van de gebieden overlegt de overheid de komende jaren met allerlei organisaties, waaronder de ANWB, Stichting het Zuid-Hollands Landschap en de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie WLTO), maar ook met bewoners en bewonersorganisaties. Behoud van bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden is in ieder geval het uitgangspunt.

Wanneer is het klaar?

Over zo'n 15 jaar zijn de werkzaamheden voor de 750 ha nieuwe natuur- en recreatiegebieden afgerond. Dat betekent echter niet dat er dan pas genoten kan worden van het groen. Er zijn nu al fiets- en wandelmogelijkheden. De komende jaren worden de gebieden verder ingericht. Alle nieuwe natuur- en recreatiegebieden worden vrij toegankelijk.