Bookmark and Share

Natuur verloren, natuur gewonnen

Maasvlakte 2 komt te liggen in de Voordelta, een beschermd natuurgebied. Bij de aanleg en de inrichting van het nieuwe industriegebied wordt zo veel mogelijk geprobeerd de natuur te ontzien. Maar het veranderen van 2.000 hectare zeebodem in een haven en industrieterrein heeft natuurlijk gevolgen voor de planten en dieren die daar leven.

Aan de kunstenaar Fritz Haeg is gevraagd na te denken over de natuur in het (nieuwe) havengebied en samen met lokale- en regionale organisaties op het gebied van natuur een kunstproject te ontwikkelen.

Kunstenaar
> Fritz Haeg (Verenigde Staten)