Bookmark and Share

Weidsheid en hightech uitstraling versterken

In het voorjaar van 2012 opent het recreatiestrand aan de kust van Maasvlakte 2. Dit strand is de 'opvolger' van het voor de aanleg van Maasvlakte 2 gesloten druk bezochte Slufterstrand.

In 2010 werden vier kunstenaars uitgenodigd een voorstel te doen voor een permanent werk voor het badstrand, het recreatiestrand dat wordt aangelegd voor Maasvlakte 2. De opdracht bestond uit het ontwikkelen van een functioneel kunstwerk dat het publiek uitnodigt tot interactie, de weidsheid van het gebied en de hightech uitstraling van de omgeving versterkt en bovenal een bezoek aan het strand veraangenaamt. Elementen die er voor in aanmerking kwamen waren o.m. de strandopgangen, parkeerplaatsen, zitelementen of een uitkijkpunt.

Ontwerp Jan Konings
Jan Konings ontwierp een strandovergang bestaande uit drie trappen die leiden naar het recreatiestrand van Maasvlakte 2. Doordat de treden variëren in hoogte fungeert de trap als verblijfsruimte waar strandgasten kunnen picknicken, de schoenen uit kloppen, of gewoon even in de luwte zitten. De trap zal zich na de oplevering in het voorjaar van 2012 als een functioneel en fraai vormgegeven onderdeel voegen in de duinen van het nieuwe strand.
Meer informatie

Kunstenaars
De andere kunstenaars die gevraagd is een schetsontwerp in te dienen zijn:
> Margot Berkman (Nederland)
> Hendrik Jan Hunneman (Nederland)
> Patrick Tuttofuoco (Italië)