Bookmark and Share

Doelstellingen behalen

Ook de sectoren distributie en chemische industrie moeten voldoen aan strenge duurzaamheidseisen als ze een plekje willen op Maasvlakte 2. Een belangrijke eis heeft te maken met de afspraken uit het Rotterdam Climate Initiative. In dit ambitieuze klimaatprogramma werken de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs samen.

De doelstellingen zijn:

  • 50 procent minder CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van 1990;
  • de stad voorbereiden op klimaatverandering;
  • de Rotterdamse economie versterken.

Voor de gehele haven vertaalt zich dat onder meer in energie-efficiency, inzet van duurzame energie en maximale afvang en opslag van CO2.

Ook het clusteren van de chemische industrie levert milieuvoordelen op.