Bookmark and Share

Waarom een tweede Maasvlakte?

De Rotterdamse haven is verreweg de grootste en belangrijkste van Europa. Na decennia van groei bereikte het bestaande havengebied echter haar grenzen: de ruimte was op. Om ook in de toekomst een rol van betekenis te kunnen blijven spelen moest extra ruimte gecreëerd. Stilstand is achteruitgang.

Door de ligging direct aan de Noordzee en de diepe havens is Rotterdam een van de weinige Europese havens waar de grootste zeeschepen 24/7 snel en veilig kunnen lossen en laden. Jaarlijks bezoeken gemiddeld zo´n 35.000 zeeschepen en 135.000 binnenvaartschepen de haven.

Uitbreiding in zee

Al in de jaren 70 van de vorige eeuw voorspelden economen dat de haven ooit te klein zou zijn. Men kon toen echter nog even vooruit met de net opgeleverde eerste Maasvlakte. Concrete plannen om de haven uit te breiden bestaan sinds 1993. In dat jaar schreef de gemeente Rotterdam het Havenplan 2010, met daarin een voorstel voor een tweede Maasvlakte. Gemeente en provincie bedachten in samenspraak met belangengroepen uit de regio waar de nieuwe haven moest komen. Hieruit ontstond het plan voor uitbreiding in zee, ten westen van de eerste Maasvlakte.

Economie & leefbaarheid hand in hand

Van het begin was duidelijk dat de economische groei hand in hand moest gaan met de leefbaarheid in de regio. De plannenmakers noemden dit de dubbele doelstelling. Om die doelen te realiseren werden twee eisen gekoppeld aan het nieuwe uitbreidingsplan: samen met de economische groei van het havengebied werd ook de leefbaarheid in de regio verhoogd. Dit gebeurt door de realisatie van 750 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebieden en middels een reeks lokale projecten onder de noemer Bestaand Rotterdams Gebied, zoals de aanleg van parken, verbeteringen van verkeerssituaties en het beter benutten van bestaand havengebied.