Bookmark and Share

Maasvlakte 2 heeft gevolgen voor natuur en milieu

Het economisch belang van de havenuitbreiding is duidelijk en groot. Niets doen zou de toekomst van de haven en degenen die van haar afhankelijk zijn schaden. Tegelijkertijd trekt de aanleg van Maasvlakte 2 een wissel op de leefbaarheid voor toekomstige generaties. Het is een ingreep in de natuur en er komt extra bedrijvigheid en milieubelasting in een gebied waar voorheen geen havenactiviteit was. Daarom zet het Havenbedrijf bewust in op duurzame ontwikkeling.

Milieu, natuur en leefbaarheid in het havengebied en de regio zijn volledig in kaart gebracht. Alle mogelijke effecten van de komst van Maasvlakte 2 zijn onderzocht. Ze worden geminimaliseerd en gecompenseerd. Of en hoe de te verwachten effecten zich voordoen wordt voortdurend door monitoring in kaart gebracht. Wanneer nodig worden plannen bijgesteld.