Bookmark and Share

Ruimte voor natuur

Maasvlakte 2 komt te liggen in de Voordelta, een beschermd natuurgebied. Bij de aanleg en de inrichting van het nieuwe industriegebied wordt zo veel mogelijk geprobeerd de natuur te ontzien. Het veranderen van 2.000 hectare zeebodem in een haven en industrieterrein heeft echter onvermijdelijk gevolgen voor de planten en dieren die daar leven.

Uitgebreid onderzoek naar effecten

Om inzicht te krijgen in de omvang van het effect dat aanleg en gebruik van de nieuwe haven op flora en fauna zullen hebben, is jarenlang onderzoek gedaan. De resultaten daarvan zijn beschreven in milieueffectrapportages (MER A en B). Bij beide MER-ren zit een Bijlage Natuur, die studieresultaten en conclusies onderbouwt.

Schade wordt gecompenseerd

De schade aan de natuur wordt gecompenseerd. Onder ander door instelling van een bodembeschermingsgebied met rustgebieden in de Voordelta en aanleg van een nieuw duingebied noordelijk van Hoek van Holland.