Bookmark and Share

Gerichte maatregelen beperken hinder

De zandoverlast is een bekend én hinderlijk probleem. Havenbedrijf Rotterdam neemt de nodige maatregelen om zandverstuiving tegen te gaan en daarmee de overlast zoveel mogelijk te beperken. De volgende maatregelen zijn genomen om zandoverlast tegen te gaan:

Helmgras, gras en verharding
De nieuwe duinen op de buitencontour van Maasvlakte 2 zijn inmiddels, voor zover gerealiseerd, ingeplant met helmgras. Het nieuwe duin zal meer en meer de verstuiving vanaf het strand over het duin heen, gaan tegenhouden. Daarnaast zijn alle nieuw aangelegde terreinen, zodra de definitieve hoogte bereikt is, ingezaaid met gras. Bovendien wordt op werkterreinen het zand afgevlakt en daar waar het past bij toekomstig gebruik, een verharde klei of grondlaag aangebracht om de verstuiving eveneens te beperken.

Ondanks deze inspanningen maken de ligging van de Maasvlakte én de weersomstandigheden het onmogelijk de overlast volledig weg te nemen.