Bookmark and Share

Derde magazine brengt tweede jaar van uitvoering in beeld

Met driekwart van het benodigde zand al voor de deur krijgt de havenuitbreiding van Rotterdam in het tweede jaar dat er gebouwd wordt al heel nadrukkelijk vorm. Het derde nummer van MV2 biedt u er alle achtergrondinformatie over.

Eind 2010 is ruim 180 miljoen kuub zand elders van de zeebodem gezogen om er voor de kust van Rotterdam Maasvlakte 2 mee aan te leggen. Meer dan honderd grote voetbalstadions zou je daarmee kunnen vullen, met een flinke kop erop. Naast de ingang van de Rotterdamse haven lag tegen het eind van 2010 al een flink stuk nieuw Nederland. Met man en macht is dit jaar gewerkt om in 2013 een eerste schip te kunnen ontvangen. Niets wijst er op dat deze mijlpaal niet gehaald wordt.

Het jaar 2010 overziend kan men niet anders dan vaststellen dat het project volledig op schema liep, zowel in de uitvoering als financieel. Daarnaast werd de bestelde kwaliteit geleverd en is er veilig gewerkt.

Steen en beton
Naast het zand stond 2010 in het teken van steen. Nodig om de harde zeewering van Maasvlakte 2 mee aan te leggen die het gebied beschermt tegen golfaanvallen vanuit het noordwesten. De eerste miljoen ton breuksteen is inmiddels aangebracht, nog zes miljoen ton te gaan. Naast deze duizenden kilo's natuursteen worden 20.000 betonblokken uit de oude zeewering van de bestaande Maasvlakte hergebruikt. Gewicht per blok: 40.000 kilo. Lees in deze editie alles over de speciale Blockbuster die voor het werken met deze mammoetkubussen is gebouwd. Het zand was nog niet opgespoten of de bouwers van de kademuren begonnen al met hun graaf-, vlecht- en betonstortwerk. Na een jaar noeste arbeid ligt er eind 2010 een indrukwekkende anderhalve kilometer kade in het zand, voor hele grote schepen en voor de kleinere.

Visitekaartje
Maasvlakte 2 heeft zich in 2010 ontwikkeld tot een welsprekend visitekaartje van het Havenbedrijf en van ons land. Discovery Channel, National Geographic en diverse internationale tv-zenders brachten onze havenuitbreiding over de hele wereld in ontelbare huiskamers. In eigen land hebben we ook niet te klagen over gebrek aan mediabelangstelling, getuige de enorme hoeveelheid artikelen in kranten en tijdschriften en op internet. Dat ruim 100.000 mensen in 2010 FutureLand bezochten of een rit over het nieuwe land maakten met de FutureLand Express is dan ook niet verwonderlijk. Dit project beschikt blijkbaar over magische aantrekkingskracht, wellicht dat het oer-Hollandse karakter van 't werk mensen aanspreekt. Nieuw land in zee, opgespoten door stoere mannen die een deel van hun leven op grote schepen doorbrengen. Lees er alles over in deze editie, onder meer Loes Luca doet er verslag van.