Bookmark and Share

De weg naar 11 juli 2012 stap voor stap

Twee sleephopperzuigers aan de zeezijde en een snijkopzuiger vanuit de binnenzijde vullen het laatste stuk van de zeewering op. Het zand dat hiervoor nodig is wordt door zuigbuizen opgezogen van de zeebodem in het zandwingebied. Eenmaal vol vaart de sleephopperzuiger naar het sluitgat en lost daar het zand. Dat kan door 'klappen', het zand wordt dan onder water gestort door het openen van de bodemluiken. Het zand kan ook door een buis naar de wal geperst. Of het wordt direct vanaf het schip opgespoten, ook wel 'rainbowen' genoemd. Tot aan de sluiting op 11 juli worden alle drie de methoden gebruikt. Eerst wordt er geklapt. Wanneer de vaardiepte onvoldoende wordt, rainbowt de ene sleephopperzuiger en perst de andere. Tegelijkertijd perst de snijkopzuiger zand vanuit de havenbodem van Maasvlakte 2. Bulldozers, kranen, shovels en zandbuizen brengen al dat zand op de goede plek.

Doodtij
Dichten van de opening gebeurt het efficiëntst bij zo min mogelijk stroming door het sluitgat. Stroomt het hard, dan spoelt veel zand direct weg. Een minimaal verschil tussen eb en vloed is dus de meest ideale situatie. Dat is het geval bij doodtij.

Spoiler
Een 'spoiler' vermindert de zeestroming verder. Deze zogenaamde zeekegel aan de noordwestkant van het sluitgat leidt de stroming om. Daardoor hoeven de sleephopperzuigers minder motorvermogen te gebruiken om op hun plek te blijven.

Begin juni

 
Vijf weken voor sluiting is gestart met het opspuiten van een 'zandkegel' aan de noordkant. Dit kost ruim drie weken. Door deze bult zand hebben de werkschepen minder last van de stroming bij het definitief dichten. De zandkegel wordt uiteindelijk onderdeel van de zeewering.

Half juni

 


Drie tot vier weken voor de sluiting wordt aan de zuidzijde het 'zandlichaam' op definitieve hoogte gebracht.

2e helft juni

 


Nadat de sleephopperzuigers klaar zijn aan de binnenzijde wordt drie weken voorafgaand aan de sluiting in één week een drempel aangelegd tot twaalf meter onder NAP.

Begin juli

 


In de voorlaatste week is de drempel verbreed en verder opgehoogd. De opening in de zeewering is vanaf acht meter onder NAP niet meer door de baggerschepen te gebruiken. Enkel een snijkopzuiger ligt dan nog in het binnenmeer om vanuit Maasvlakte 2 aan te brengen. De sleephopperzuigers doen hun werk vanaf open zee.

2e week juliIn de laatste week wordt met man en macht gewerkt om de opening verder te versmallen. Zand wordt zowel aan de noord- als aan de zuidzijde continu aangevoerd, zodat 11 juli de opening definitief gesloten kan worden.

Na 11 juli

 


Nadat de zeewering gesloten is, brengt aannemer PUMA nog extra zand aan voor de aanleg van het duin. Daarna kan de ontbrekende infrastructuur worden aangelegd. Op 20 oktober is de weg klaar voor gebruik, het spoor volgt later.