Bookmark and Share

Rotterdam in zee

Meeuwen zagen een rusteloos Rotterdam toeslaan:
basalthard en voor de tweede keer een Maasvlakte.
De zee moest maar weer op afstand,
zeewater is vooral geschikt als havenvulling.
De meeuwen keken verontwaardigd en de zee?
De zee zag wat gelaten toe,
golven haalden hun grijze schouders op,
babbelden wat met hun eeuwige vriend de wind.

Straks zullen hier reusachtige schepen,
veel voetbalvelden lang en vol beladen,
vaste en vloeibare vracht aan wal brengen:
snel, snel en computergestuurd, snel, snel.
De meeuwen zullen krijsend toekijken,
zwevend en duikend en beseffend dat de stad,
ook hun stad, weer grootser is uitgegroeid
tot Rotterdam aan zee,
tot Rotterdam in zee.