Bookmark and Share

Bouwen aan windparken op zee

Op Maasvlakte 2 bouwt Sif Group aan een productie en op- en overslag terminal van 42 hectare voor stalen funderingen, zogenoemde monopiles, voor offshore windparken en de olie en gas industrie. Sif Group is marktleider in de productie van monopiles voor offshore windparken op de Noordzee. De terminal wordt naar verwachting medio 2016 operationeel.


Door de combinatie van de productie en de services voor op- en overslag van zware lading versterkt Rotterdam haar positie in de offshore windenergie. Dankzij de strategisch goede ligging kan Sif Group haar opdrachtgevers optimaal bedienen en zodoende hun leidende positie voor funderingen van offshore wind en olie en gas op de Noordzee verder uitbouwen.

De uitgifte van het terrein draagt bij aan de transitie naar duurzame vormen van energieproductie, één van de ambities van het Havenbedrijf. Bovendien versterkt de vestiging van deze terminal het bestaande offshore cluster door extra activiteiten, zoals toelevering van componenten, assemblage en overslag. Voor de verlading van de componenten en stalen fundaties wordt een 'on shore kraan' geïnstalleerd voor hoge tonnages.

De nieuwe productielocatie creëert werkgelegenheid voor ca. 200 mensen. Het Havenbedrijf legt voor Sif 400 meter diepzeekade aan, met een diepte van 16,50 meter. In de toekomst kan de diepte naar 19 meter worden gebracht.

De Rotterdamse haven speelde tot nu toe geen zichtbare rol in de bouw van offshore windparken, omdat er geen geschikt terrein aan diep water beschikbaar was. Op Maasvlakte 2 is dit nu wel voorhanden. De komende jaren zet de Nederlandse overheid fors in op de uitbreiding van offshore windparken. Deze terminal draagt bij aan de realisatie van de doelen in het Energie akkoord op het gebied van offshore wind om de cost of energy te verlagen.