Bookmark and Share

Alle nieuwsberichten

Nieuwe toegangseisen vrachtverkeer Maasvlakte

04-05-2010 - Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Er komen waarschijnlijk nieuwe toegangseisen voor vrachtverkeer op de Maasvlakte. De transportorganisaties TLN, KNV en EVO zijn met een alternatief, veelbelovend plan gekomen dat de komende maanden grondig wordt onderzocht.

Dat hebben de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en de transportorganisaties TLN, KNV en EVO afgesproken. De nieuwe maatregelen bestaan eruit dat vrachtwagens die na 1 januari 2013 op de Maasvlakte rijden niet ouder dan 7 jaar mogen zijn, en dat vrachtwagens die na die datum op kenteken worden gezet minimaal voldoen aan de norm Euro VI.

Het gebruik van Maasvlakte 2 mag er niet toe leiden dat milieunormen overschreden worden. Om dat zeker te stellen is al in 2008 besloten om alleen schone vrachtwagens in dit deel van de haven toe te laten. Destijds is besloten dat vanaf 1 januari 2013 alleen vrachtwagens die voldoen aan de norm Euro V op de Maasvlakte mogen komen en vanaf 1 januari 2016 zou Euro VI verplicht worden. Deze regels zijn gekoppeld aan het bestemmingsplan voor de Maasvlakte. De afgelopen periode zijn vervoerders, gemeente en Havenbedrijf met elkaar blijven overleggen om te kijken of de luchtkwaliteit gewaarborgd kan blijven met maatregelen die voor de transportsector minder ingrijpend zijn.

Recentelijk kwamen TLN, KNV en EVO met het nieuwe voorstel. Een eerste analyse leert dat dit plan voldoende effect heeft op de luchtkwaliteit. De komende maanden wordt het plan grondig onderzocht op effectiviteit, kosten en uitvoerbaarheid. Zolang niet zeker is dat het nieuwe plan waarborgt dat straks de normen voor de luchtkwaliteit gehaald worden, blijven de bestaande maatregelen van kracht. Verwacht wordt dat er eind van dit jaar meer zekerheid is.

Alle partijen zijn zeer tevreden met deze stap: het ziet ernaar uit dat voldaan wordt aan de wettelijke regels voor de luchtkwaliteit met maatregelen die de transportsector minder kosten. Transportbedrijven mogen immers wat langer met bestaand materiaal blijven rijden, maar nieuwe vrachtwagens moeten vanaf 2013 direct aan de meest strenge norm voldoen.

Pagina bijgewerkt op: 05-05-2010